Μάλλον ήρθε η ώρα της συμπροσευχής σε οικογενειακό-ενοριακό επίπεδο

«Εάν φυσήσης σπινθήρα, εκκαήσεται, και εάν πτύσης επ’ αυτόν, σβεσθήσεται, αμφότερα εκ του στόματός σου εκπορεύεται» (Σοφία Σειράχ, 28:12).

Συμπροσεύχεσθε ο Θεός να μας λυπηθεί!

Μάλλον έφθασε η ώρα του “σιγάν” και του “συμπροσεύχεσθαι”, αντί του Αλαλάζειν ως κύμβαλον!

Μάλλον ήρθε η Ώρα των Ειρηνοποιών, κατά την ευαγγελική προτροπή “Μακάριοι οι Ειρηνοποιοί, …» (Ματθ. 5, 9).

Ευλαλία Μιχαηλίδη φίλη από το facebook

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.