Το πρόβλημα με τη μάσκα δεν είναι η μειωμένη οξυγόνωση (ασήμαντη) αλλά η υπερκαπνία στο αίμα.

Aναρωτηθείτε αν πρέπει να στείλετε το παιδί σας σχολείο, με ή χωρίς μάσκα. Και η πιο απλή μάσκα, (η χειρουργική, αυξάνει το διοξείδιο σε δυο λεπτά πέρα από τα επιτρεπτά όρια των 1000 ppm που θεωρείται φυσιολογικό για τη Γερμανία). Άνω των 1200 ppm  καθίσταται παθολογικό για όλους πόσο μάλλον για τα παιδιά. Άνω των 3000 ppm διοξειδίου ο μετρητής κρασάρει.

Αύξηση του CO2 αποκαλείται υπερκαπνία και συνέπειες της υπερκαπνίας στο αίμα είναι οι κάτωθι:

Ως υπερκαπνία ορίζεται η κατάσταση που αφορά στην αύξηση της μερικής πίεσης του CO2 στο αίμα ( PaCO2 > 45mmHg ) και η οποία οφείλεται σε μειωμένο κατά λεπτό αερισμό. Αυτό εξαρτάται απο δύο παράγοντες. Τόσο τον αναπνεόμενο όγκο όσο και την αναπνευστική συχνότητα.

Η μεταβολή οποιουδήποτε από τους δύο παράγοντες συνεπάγεται υπερκαπνία. Επομένως να τονιστεί ότι δεν οφείλεται ποτέ σε υπερπαραγωγή CO2. O κυψελιδικός αερισμός είναι γινόμενο του αναπνεόμενου όγκου  μείον του αερισμού του νεκρού χώρου επί την αναπνευστική συχνότητα, οπότε αυτό αποτελεί τον ακριβέστερο ορισμό του κυψελιδικού αερισμού.

«Νεκρός χώρος» είναι ο δαπανώμενος στους αμιγείς αεραγωγούς ή τις κυψελίδες που δεν αερίζονται. Ο καταλεπτός αερισμός ρυθμίζεται μέσω του κεντρικού χημυοϋποδοχέως στον προμήκη, ενώ οι κεντρομόλες ίνες ρυθμίζουν τον αναπνεόμενο όγκο και τον αναπνευστικό ρυθμό.

Τα συμπτώματα και τα σημεία καθορίζονται κυρίως από τον ρυθμό αύξησης της PaCO2. Οξεία αύξηση αυτής οδηγεί σε αυξημένη ενδοκράνια πίεση που προκαλεί σύγχυση, λήθαργο, σπασμούς, πτερυγοειδή τρόμο μέχρι και κώμα. Σπανιότερα εμφανίζεται σε μεγάλη οξεία αύξηση (>100mmHg) οδηγώντας σε καρδιαγγειακή καταπληξία. Σε χρόνια αύξηση η κατάσταση γίνεται σταδιακά ανεκτή οπότε το σώμα προσαρμόζεται μέχρι ενός ορίου στα νέα δεδομένα. Η διάγνωση τίθεται από την μέτρηση της PaCO2 στα αέρια αίματος, αφού τεθεί η κλινική υποψία.

Η μέτρηση του διοξειδίου που βγαίνει από τους πνεύμονες και παραμένει μέσα στη μάσκα δίνει μια εικόνα της αναπνευστικής δυσχέρειας που προκαλεί η μάσκα, ιδίως αν τη χρησιμοποιεί κάποιος πέρα των 2-3 ωρών.

Δείτε το πιο κάτω επεξηγηματικό βίντεο.

Για την “ΣΦΑΓΗ” Δεμερτζής Ιωάννης.

Πηγή:https://www.sfagi.gr/giati-ochi-ta-paidia-sta-scholeia/

αλλά και http://Video-0422ef514c5e56f0776124be7c795ab0-V

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.