Ιωάννης Βατάτζης: Η “άγνωστη πέτρα που…  “ο πεσών επί τον λίθον τούτον συνθλασθήσεται· εφ’ ον δ’ αν πέση λικμίσει αυτόν”

“ο πεσών επί τον λίθον τούτον συνθλασθήσεται”

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ. – 14 Ιαν 2022 – 19:27

Χαίρετε,
 
Όσιος Παΐσιος: «Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας δεν έχει καμμίαν έλλειψιν. 
Η μόνη έλλειψις, που παρουσιάζεται, είναι η έλλειψις σοβαρών Ιεραρχών και Ποιμένων με Πατερικές αρχές»
 
Είναι η εκκλησία αυτή την στιγμή   “καταφύγιο ” για πονεμένες ψυχές ;  
Πάντα θα είναι ,έως της συντελείας των αιώνων .
Με αόρατους  οδηγούς,συμπαραστάτες  να συμπαραστέκονται στους αληθινά εν κρυπτώ αγωνιζομένους .
Οι  εντός εκκλησίας  είμαστε ελκυστικοί ,έχουμε  ΦΩΣ  ;
Είναι οι  λειτουργοί και  εμείς το ποίμνιο που είναι εντός της εκκλησία ,“θεραπευμένοι ” ιατροί  οδηγοί
“Διδάξω ανόμους τας οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι”
Είμαστε εμπειρικοί γνωστές της θεραπευτικής μεθόδου ,έχουμε  “καθαρισθεί ”  δια της ταπείνωσης και των θλίψεων ,αυτοί  που μεταφέρουμε την εμπειρία μας  ,στους   νέους ασθενείς  νεοεισελθόντες “κατηχουμένους “  ; 
Η είμαστε   “χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.”
 
“ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.”
 
Όχι,πλέον οι άνθρωποι εντός της εκκλησίας  δεν είμαστε  θεραπευμένοι και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να μεταφέρουμε εμπειρικές γνώσεις και ΦΩΣ ,παρά μόνο συσσωρευμένες    “κενές γνώσεις” ,αλλά όχι “βαπτισμένες ” από την ΑΓΑΠΗ του ΘΕΟΥ ,την ΑΓΑΠΗ για τον συνάνθρωπο  και το Άγιο Πνεύμα
Είμαστε  “μισθωτοί ” αλαζόνες  ,υπερήφανοι ,όσο και να πιστεύουμε το αντίθετο ,εμπειρία της ΑΓΑΠΗΣ του ΘΕΟΥ δεν έχουμε ,λόγω υπερηφανίας .
“Κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται”
 
  “οὐκ οἶδα ὑμᾶς “
 “αληθινά σας λέγω δεν σας γνωρίζω”.
 
Πως φαίνεται αυτό ; 
 
Από την  γνώμη των ανθρώπων που είναι εκτός εκκλησίας
Από την τεράστια  ποσοστιαία πτώση  της κοινής γνώμης  του “λαού “  για  τον “κλήρο “ αλλά και το “ποίμνιο “ που  είναι μέσα στην εκκλησία .
Είμαστε αποκρουστικά σκληροί , δεν μας ακουμπά τίποτα και το νομίζουμε αυτό ΦΩΤΙΣΗ 
Έχουμε την ΦΩΤΙΣΗ των ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ  …
Απο την ευκολία που “μασκοφορέθηκα ”  μέσα στον οίκο του Πατρός ,χωρίς καμία  αντίσταση και ΙΕΡΟ ΣΘΕΝΟΣ 
Από την ευκολία που προσκυνώ και φιλώ τις εικόνες με μάσκα .
Από την “καλή “συνήθεια που απέκτησα  να   βάνω “αντισηπτικό “  στην είσοδο μου και στην έξοδο μου από τον ναό .
Από την υποταγή και την υπακοή σε κάθε αντίχριστο μέτρο , που η αντίχριστος “Καίσαρας  ” επέβαλε  εντός  και εκτός της εκκλησίας .
 
Υπακοή στον διάβολο ..
Για να κρύψω την πνευματική μου “γύμνια “ ,την ‘”ασθένεια “ μου ,την ΑΠΙΣΤΙΑ μου στην Παντοδυναμία και την Πρόνοια του ΘΕΟΥ ,μιλώ για ΥΠΑΚΟΗ ,αλλά  πέφτω σε ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΥΠΑΚΟΗ 
Να κάνω απολυμάνσεις στους ναούς …
Να επιβάλω έλεγχο στην είσοδο …
Να φοράω μάσκα για να δείξω ότι είμαι ΥΠΑΚΟΥΟΣ 
Να κάνω το εμβόλιο ,όλες τις δόσεις 
 
Σε ποιόν όμως κάνω υπακοή  ; 
 
Το  “κολασμένο αδιέξοδο ” ..
Βέβαια αυτή η “υπακοή ” μετά θέλει αγώνα για να απελευθερωθώ και όποιος το καταφέρει θα  ελευθερωθεί , θα καθαριστεί , θα φωτιστεί …
Αυτή η ΥΠΑΚΟΗ θα οδηγήσει στο “κολασμένο αδιέξοδο ” ή της επιστροφής στον ΘΕΟ ή της  δαιμονικής  εμμονής στην υπακοή στον διάβολο ..
 
Τέρμα οι δωρεές χάριτος  σε μισθωτό λαό και κλήρο ..
 
 ..ξεκίνησαν τα “χαστούκια “  και επειδή εμείς έχουμε χρέη
τα τρώμε γυρίζουμε ταπεινά και το άλλο μάγουλο ,έως να ξεχρεώσουμε 
Επιστρέφουμε  καρδιακά στον ΘΕΟ  όχι σαν “μισθωτοί “ διαφορετικά θα μας  εξαφανίσει και θα μας αντικαταστήσεις με ΝΕΟ ΠΛΗΡΩΜΑ που θα είναι χαριτωμένο “ και όχι      “αχάριστο “  μισθωτό όπως εμείς ..
 
Το “ΔΙΚΑΙΟ”
Ο  Κύριος στο άδικο χαστούκι του υπηρέτη ,δεν γύρισε και το άλλο μάγουλο ,γιατί δεν υπήρχε κάτι που έδινε “δικαίωμα “ στον υπηρέτη να τον “ραπίσει “  αλλά του είπε διεκδίκησε  το ΔΙΚΑΙΟ του ως απόλυτα ΔΙΚΑΙΟΣ   ..
Ιω. 18,23  εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ· εἰ δὲ καλῶς, τί με δέρεις;
 
Μία εκκλησία  λαός και κλήρος   που  δεν έχει το σθένος  να  αντισταθεί στα ραπίσματα ,να πεί   “εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ·”
 
Τότε έχει  δώσει δικαιώματα   “περὶ τοῦ κακοῦ”  δεν υπάρχει το σωστό “Πνεύμα” εντός της εκκλησίας , η συντριβή ,η  μετάνοια , που δίνουν ΑΓΙΟ  ΣΘΕΝΟΣ 
Αλλά αντίθετα  η  έπαρση ,η αλαζονεία ,η “πώρωση ” και η εμμονή .
Όλα αυτά καταλήγουν σε μία “μισθωτή ” κατάσταση .
 
Η τρώει τα θεραπευτικά Άγια  ταπεινωτικά χαστούκια ” και ταπεινώνεται
“εις έκαστος εξ ημών  ”  από τον πιο μεγάλο έως τον πιο μικρό ή κολάζεται” ..
 
Δεν μας έχει ανάγκη ο Κύριος ..
Μας  περιμένει το ΤΕΛΟΣ μέσα στην  “δαιμονική  αλαζονεία ” αυτό δεν μπορεί να διαιωνίζεται..
 
Ματθ. 3,9    …λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.
 
Ματθ. 3,9…….ότι ο Θεός ημπορεί και από αυτές τις πέτρες να αναδείξη δια θαύματος αξίου απογόνους του Αβραάμ.
 
Η “άγνωστη πέτρα που…
 “ο πεσών επί τον λίθον τούτον συνθλασθήσεται· εφ’ ον δ’ αν πέση λικμίσει αυτόν”
 
Μια τέτοια  άγνωστη  “πέτρα ” στο  “εκκλησιαστικό κατεστημένο ” θα είναι και ο προφητεύομενος  “μαρμαρωμένος Βασιλιάς ”  που θα μας οδηγήσει στην αναλαμπή της Ορθοδοξίας.
Που θα πέσει πάνω σε αυτό το άρρωστο  κατεστημένο ,σαν κεραυνός με τον Λόγο του .
 
“και ο πεσών επί τον λίθον τούτον συνθλασθήσεται· εφ’ ον δ’ αν πέση λικμίσει αυτόν» (Ματθ. κά 44-45)” 
Απόσπασμα από την ανοιχτή Επιστολή – εν Αγίω Όρει τη 23η Ιανουαρίου 1969 – του Αγίου Παϊσίου:
«… Επίσης ας γνωρίσουμε καλά ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία μας δεν έχει καμμίαν έλλειψιν. Η μόνη έλλειψις, που παρουσιάζεται, είναι η έλλειψις σοβαρών Ιεραρχών και Ποιμένων με Πατερικές αρχές. Είναι ολίγοι οι εκλεκτοί· όμως δεν είναι ανησυχητικό.
Η Εκκλησία είναι Εκκλησία του Χριστού και Αυτός Την κυβερνάει. Δεν είναι Ναός που κτίζεται με πέτρες, άμμο και ασβέστη από ευσεβείς και καταστρέφεται με φωτιά βαρβάρων, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός· «και ο πεσών επί τον λίθον τούτον συνθλασθήσεται· εφ’ ον δ’ αν πέση λικμίσει αυτόν» (Ματθ. κά 44-45).
Ο Κύριος, όταν θα πρέπει, θα παρουσιάσει τους Μάρκους τους Ευγενικούς και τους Γρηγορίους Παλαμάδες δια να συγκεντρώσουν όλα τα κατασκανδαλισμένα αδέλφια μας, δια να ομολογήσουν την ορθόδοξον πίστιν, να στερεώσουν την Παράδοσιν και να δώσουν χαρά μεγάλη εις την Μητέρα μας…»
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας 
Γ.Μ 
ΠΗΓΗ:https://www.triklopodia.gr/%ce%bf-%cf%80%ce%b5%cf%83%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%af-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%bb%ce%af%ce%b8%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%8d%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b8%ce%bb%ce%b1%cf%83%ce%b8%ce%ae/

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.