Επιπλοκές όπως θρόμβωση στεφανιαίας αρτηρίας, οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, καρδιακή ανακοπή και μυοκαρδίτιδα έχουν αναγνωριστεί ως συνέπειες της λοίμωξης από τον COVID-19 όσο και από τον αριθμό εμβολίων COVID-19 που χρησιμοποιούνται αυτήν τη στιγμή.

Μετάφραση του προηγουμένου άρθρου.

Αυξημένα επείγοντα καρδιαγγειακά συμβάντα σε πληθυσμό κάτω των 40 ετών στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας του εμβολίου και του τρίτου κύματος COVID-19

05 Μαΐου 2022 Σημείωση του συντάκτη: Οι αναγνώστες προειδοποιούνται ότι τα συμπεράσματα αυτού του άρθρου υπόκεινται σε κριτικές που εξετάζονται από τους συντάκτες. Μια περαιτέρω συντακτική απάντηση θα ακολουθήσει μόλις δοθεί σε όλα τα μέρη η ευκαιρία να απαντήσουν πλήρως.

Εισαγωγή

Οι καρδιαγγειακές δυσμενείς καταστάσεις προκαλούνται από λοιμώξεις από τη νόσο του κορωνοϊού 2019 (COVID-19) και αναφέρονται ως παρενέργειες των εμβολίων COVID-19. Ο εμπλουτισμός των σημερινών συστημάτων επιτήρησης της ασφάλειας των εμβολίων με πρόσθετες πηγές δεδομένων μπορεί να βελτιώσει την κατανόηση της ασφάλειας του εμβολίου COVID-19. Χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό σύνολο δεδομένων από τις Εθνικές Ιατρικές Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης (EMS) του Ισραήλ από το 2019 έως το 2021, η μελέτη στοχεύει να αξιολογήσει τη συσχέτιση μεταξύ του όγκου καρδιακής ανακοπής και του οξέος στεφανιαίου συνδρόμου των κλήσεων EMS στον πληθυσμό 16-39 ετών με πιθανούς παράγοντες συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών μόλυνσης από τον COVID-19 και εμβολιασμού. Αύξηση άνω του 25% εντοπίστηκε και στους δύο τύπους κλήσεων κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021, σε σύγκριση με τα έτη 2019–2020. Χρησιμοποιώντας μοντέλα αρνητικής διωνυμικής παλινδρόμησης, οι εβδομαδιαίες μετρήσεις κλήσεων έκτακτης ανάγκης συσχετίστηκαν σημαντικά με τα ποσοστά της 1ης και 2ης δόσης εμβολίου που χορηγήθηκαν σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα, αλλά δεν ήταν με τα ποσοστά μόλυνσης από τον COVID-19. Αν και δεν καθιερώνουν αιτιώδεις σχέσεις, τα ευρήματα εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τις προκαλούμενες από το εμβόλιο μη ανιχνεύσιμες σοβαρές καρδιαγγειακές παρενέργειες και υπογραμμίζουν την ήδη καθιερωμένη αιτιολογική σχέση μεταξύ των εμβολίων και της μυοκαρδίτιδας, μια συχνή αιτία απροσδόκητης καρδιακής ανακοπής σε νεαρά άτομα. Η επιτήρηση των πιθανών παρενεργειών του εμβολίου και των αποτελεσμάτων του COVID-19 θα πρέπει να ενσωματώνει το EMS και άλλα δεδομένα υγείας για τον προσδιορισμό των τάσεων της δημόσιας υγείας (π.χ. αύξηση των κλήσεων EMS) και τη διερεύνηση των πιθανών υποκείμενων αιτιών.

Εισαγωγή

Καρδιαγγειακές ανεπιθύμητες ενέργειες όπως πήξη αίματος (π.χ. θρόμβωση στεφανιαίας αρτηρίας), οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, καρδιακή ανακοπή και μυοκαρδίτιδα έχουν αναγνωριστεί ως συνέπειες της λοίμωξης από τη νόσο του κορωνοϊού 2019 (COVID-19) 1 , 2 , 3 , 4 , 5 . Ομοίως, δεδομένα από συστήματα ρυθμιστικής επιτήρησης και αυτοαναφοράς, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών του εμβολίου (VAERS) στις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) 6 , του συστήματος κίτρινης κάρτας στο Ηνωμένο Βασίλειο 7 και του συστήματος EudraVigilance στην Ευρώπη 8 , συσχετίζουν παρόμοια καρδιαγγειακές παρενέργειες 9 , 10 , 11 , 12 , 13 με έναν αριθμό εμβολίων COVID-19 που χρησιμοποιούνται αυτήν τη στιγμή.

Πιο πρόσφατα, αρκετές μελέτες κατέδειξαν πιθανή αιτιώδη σχέση μεταξύ των εμβολίων αγγελιαφόρου RNA (mRNA) του BNT162b2 και του mRNA-1273 11 , 14 , 15 , 16 καθώς και των εμβολίων αδενοϊού (ChAdOx1) 17 με μυοκαρδίτιδα, κυρίως σε νεαρά και μεσαία παιδιά, ενήλικες ηλικίας. Η μελέτη του Υπουργείου Υγείας στο Ισραήλ, μια χώρα με ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού στον κόσμο, εκτιμά ότι ο κίνδυνος μυοκαρδίτιδας μετά τη λήψη της 2ης δόσης εμβολίου είναι μεταξύ 1 στους 3000 έως 1 στους 6000 σε άνδρες ηλικίας 16 ετών 24 και 1 στις 120.000 σε άνδρες κάτω των 30 ετών 11 , 12 , 13 . Μια μελέτη παρακολούθησης από το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) που βασίζεται στα συστήματα αυτοαναφοράς VAERS και V-Safe 18 επιβεβαιώνει περαιτέρω αυτά τα ευρήματα 19 . Το CDC δημοσίευσε πρόσφατα μια προειδοποίηση σχετικά με τον κίνδυνο μυοκαρδίτιδας που σχετίζεται με το εμβόλιο, αλλά εξακολουθεί να διατηρεί τη σύστασή του για εμβολιασμό νεαρών ατόμων και παιδιών άνω των 12 ετών 7 . Παρόμοιες ανησυχίες αντικατοπτρίζονται στην πρόσφατη έγκριση της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων για το εμβόλιο Pfizer, η οποία απαιτεί αρκετές συνεχόμενες μελέτες σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της μυοκαρδίτιδας σε νεαρά άτομα 20 .

Ενώ τα οφέλη του εμβολιασμού κατά του COVID-19 είναι ξεκάθαρα, ειδικά για πληθυσμούς που διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να αναπτύξουν σοβαρή και δυνητικά απειλητική για τη ζωή ασθένεια 15 , 21 , είναι σημαντικό να κατανοήσουμε καλύτερα τους πιθανούς κινδύνους για την ελαχιστοποίηση της πιθανής βλάβης. Ωστόσο, η αξιολόγηση της σύνδεσης μεταξύ της μυοκαρδίτιδας και άλλων πιθανών καρδιαγγειακών παθήσεων και των εμβολίων για τον COVID-19 είναι πρόκληση. Πρώτον, τα συστήματα αυτοαναφοράς 22 ανεπιθύμητων συμβάντων είναι γνωστό ότι έχουν μεροληψία αυτοαναφοράς και προβλήματα τόσο κάτω όσο και υπερβολικής αναφοράς 23 , 24 , 25 . Ακόμη και η μελέτη από το Ισραήλ που βασίζεται σε πιο προληπτική συλλογή δεδομένων αναφέρει ότι ορισμένες από τις δυνητικά σχετικές υποθέσεις δεν διερευνήθηκαν πλήρως.

Δεύτερον, η μυοκαρδίτιδα είναι μια ιδιαίτερα ύπουλη ασθένεια με πολλαπλές αναφερόμενες εκδηλώσεις. Υπάρχει τεράστια βιβλιογραφία που τονίζει ασυμπτωματικές περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας, οι οποίες συχνά υποδιαγιγνώσκονται 26 , 27 , καθώς και περιπτώσεις στις οποίες η μυοκαρδίτιδα μπορεί να διαγνωστεί λανθασμένα ως οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ACS) 28 , 29 , 30 . Επιπλέον, αρκετές ολοκληρωμένες μελέτες καταδεικνύουν ότι η μυοκαρδίτιδα είναι μια κύρια αιτία αιφνίδιων, απροσδόκητων θανάτων σε ενήλικες κάτω των 40 ετών και εκτιμούν ότι ευθύνεται για το 12-20% αυτών των θανάτων 26 , 31 , 32 , 33 . Επομένως, είναι μια εύλογη ανησυχία ότι τα αυξημένα ποσοστά μυοκαρδίτιδας μεταξύ των νέων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση άλλων σοβαρών καρδιαγγειακών ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως η καρδιακή ανακοπή (CA) και το ACS. Ανέκδοτα στοιχεία υποδηλώνουν ότι αυτό μπορεί να μην είναι μόνο μια θεωρητική ανησυχία 16 .

Τρίτον, ο τραυματισμός του μυοκαρδίου και η μυοκαρδίτιδα επικρατούν μεταξύ των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 26 , 34 . Καθώς η κυκλοφορία του εμβολίου για τον COVID-19 γίνεται συχνά με λοιμώξεις από την κοινότητα του COVID-19, θα μπορούσε να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί εάν η αυξημένη επίπτωση μυοκαρδίτιδας και σχετικών καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως CA και ACS, προκαλείται από λοιμώξεις COVID-19 ή προκαλείται από COVID-19 -19 εμβόλια. Επιπλέον, τέτοιες αυξήσεις μπορεί ακόμη και να προκληθούν από άλλους υποκείμενους αιτιολογικούς μηχανισμούς που σχετίζονται έμμεσα με τον COVID-19, για παράδειγμα, ασθενείς που καθυστερούν να αναζητήσουν επείγουσα περίθαλψη λόγω φόβου για την πανδημία και τα lockdown 35 .

Αυτή η μελέτη στοχεύει να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο πρόσθετες πηγές δεδομένων, όπως αυτές από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (EMS), μπορούν να συμπληρώσουν τα αυτοαναφερόμενα συστήματα επιτήρησης εμβολίων στον εντοπισμό των τάσεων δημόσιας υγείας που σχετίζονται με τον COVID-19. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη εξετάζει τη συσχέτιση μεταξύ περιστατικών CA και ACS στον πληθυσμό 16-39 ετών και δύο πιθανούς αιτιολογικούς παράγοντες: τα ποσοστά μόλυνσης από τον COVID-19 και την κυκλοφορία του εμβολίου COVID-19. Η μελέτη αξιοποιεί το σύστημα δεδομένων του Εθνικού Ισραήλ EMS (IEMS) και αναλύει όλες τις κλήσεις που σχετίζονται με συμβάντα CA και ACS για δυόμισι χρόνια, από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως τις 20 Ιουνίου 2021.

Μέθοδοι

Σχεδιασμός μελέτης

Αυτή η αναδρομική μελέτη με βάση τον πληθυσμό αξιοποιεί το σύστημα δεδομένων IEMS και αναλύει όλες τις κλήσεις που σχετίζονται με συμβάντα CA και ACS για δυόμισι χρόνια, από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως τις 20 Ιουνίου 2021. Τα δεδομένα κλήσεων IEMS συνδυάζονται με δεδομένα για τον COVID -19 ποσοστά μόλυνσης, καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά εμβολιασμού την ίδια χρονική περίοδο.

Η χρονική περίοδος της μελέτης καλύπτει 14 μήνες μιας «κανονικής περιόδου» πριν από την πανδημία COVID-19 και την κυκλοφορία των εμβολίων (1/2019–2/2020), περίπου 10 μήνες μιας «περιόδου πανδημίας» με δύο κύματα της πανδημίας (3 /2020–12/2020) και περίπου 6 μήνες «περιόδου πανδημίας και εμβολιασμού» (1/2021–6/2021), κατά τη διάρκεια της οποίας το Ισραήλ ξεκίνησε την ανάπτυξη εμβολιασμού του παράλληλα με ένα τρίτο κύμα της πανδημίας COVID-19. Έτσι, επιτρέπει τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι μετρήσεις κλήσεων CA και ACS αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου με διαφορετικές συνθήκες φόντου και πιθανώς να τονίζουν παράγοντες που σχετίζονται με τις παρατηρούμενες χρονικές αλλαγές.

Αυτή η μελέτη κρίθηκε ότι εξαιρέθηκε από την αναθεώρηση από το Συμβούλιο Θεσμικής Αναθεώρησης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (E-3300). Η μελέτη εγκρίθηκε και από την ερευνητική επιτροπή του IEMS.

Πηγές δεδομένων και πληθυσμός μελέτης

Δεδομένα κλήσεων CA και ACS

Το σύστημα δεδομένων IEMS περιλαμβάνει αρχεία όλων των κλήσεων που λαμβάνονται μέσω του εθνικού αριθμού τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ (1-0-1). Σημειώστε ότι το IEMS είναι ένας εθνικός οργανισμός που διαχειρίζεται όλες τις κλήσεις EMS στο Ισραήλ. Κάθε εγγραφή περιέχει πολλαπλά πεδία πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του αναδρομικού επαληθευμένου τύπου κλήσης, όπως καθορίζεται από την ομάδα EMS (σε αντίθεση με την αρχική ταξινόμηση κλήσης), ημερομηνία, σχετικά χαρακτηριστικά απόκρισης (π.χ. θάνατος στη σκηνή και κατά πόσον απαιτείται ανάνηψη κατά τη διάρκεια της απόκρισης ), και την ηλικία και το φύλο του ασθενούς.

Το σύνολο δεδομένων της μελέτης περιλαμβάνει όλες τις μη ακυρωμένες κλήσεις με αναφερόμενη ηλικία ασθενούς και έναν επαληθευμένο τύπο κλήσης είτε CA είτε ACS. Οι κλήσεις CA ορίστηκαν ως μια ξαφνική ηλεκτρική δυσλειτουργία της καρδιάς εικαζόμενης καρδιακής ή ιατρικής αιτιολογίας, με αποτέλεσμα την κατάρρευση ενός ασθενούς, εξαιρουμένων των CA που σχετίζονται με τραύμα, υπερβολική δόση φαρμάκων ή αυτοκτονία. Οι κλήσεις ACS ορίστηκαν ως καταστάσεις όπου οι ασθενείς εμφανίζουν μείωση της ροής του αίματος στην καρδιά που σχετίζεται με έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Οι κωδικοί κλήσης που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση κλήσεων CA και ACS καθορίζονται από τις ομάδες EMS με βάση καθορισμένα πρωτόκολλα του IEMS. Η διάγνωση CA έγινε με βάση τις συνθήκες κατάρρευσης όπως περιγράφονται από τον καλούντα στην ομάδα αποστολής, το ηλεκτροκαρδιογράφημα του θύματος CA όπως λήφθηκε μέσω αυτοματοποιημένου εξωτερικού απινιδωτή και τους κοινούς δείκτες CA όπως παρατηρήθηκαν από τους ανταποκρινόμενους νοσηλευτές (π.χ. ασθενής μη ανταπόκριση, αγωνιώδης αναπνοή). Οι ΑΠ που οφείλονται ή προφανώς σχετίζονται με τραύμα, υπερβολική δόση ναρκωτικών ή αυτοκτονία εξαιρέθηκαν σε αυτόν τον κωδικό κλήσης και από τη μελέτη. Η διάγνωση του ACS έγινε με βάση το ΗΚΓ 12 απαγωγών του ασθενούς (ένα ΗΚΓ 12 απαγωγών διενεργήθηκε σε όλους τους ασθενείς που ήταν ύποπτοι για ACS για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση), τα συμπτώματα (π.χ. πόνος στο στήθος, δύσπνοια), ιατρικό ιστορικό και φυσική εξέταση , όπως προέκυψε από τους ανταποκρινόμενους διασώστες. Είναι σημαντικό ότι αυτό το πρωτόκολλο και οι διαγνώσεις ήταν οι ίδιες καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου μελέτης (2019-2021), επιτρέποντας μια συνεπή σύγκριση μεταξύ των αριθμών κλήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, της πανδημίας και του εμβολιασμού.

Οι Συμπληρωματικές Μέθοδοι περιγράφουν τα πεδία δεδομένων κλήσεων IEMS και τους κωδικούς τύπων κλήσεων με περισσότερες λεπτομέρειες.

Εμβολιασμοί και κρούσματα μόλυνσης από τον COVID-19

Τα δεδομένα σχετικά με τους εμβολιασμούς και τα κρούσματα COVID-19 ελήφθησαν από την διαδικτυακή Πύλη Βάσης Δεδομένων της Κυβέρνησης του Ισραήλ ( https://info.data.gov.il/datagov/home/ ). Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν τον αριθμό των ημερήσιων χορηγούμενων δόσεων 1ης και 2ης εμβολιασμού ανά ηλικιακή ομάδα 36 , καθώς και τον εβδομαδιαίο αριθμό νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 ανά ηλικιακή ομάδα, σε όλο το Ισραήλ 37 . Οι ηλικιακές ομάδες αποτελούνται από κάδους 20 ετών που ξεκινούν από 0–19. Οι μετρήσεις πληθυσμού ανά παρόμοιες ηλικιακές ομάδες συλλέχθηκαν επίσης από δημόσια προσβάσιμα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη συμπλήρωση αυτών των συνόλων δεδομένων 38 . Σημειώστε ότι το Ισραήλ χορήγησε μόνο εμβόλια BNT162b2 για τα οποία η υστέρηση μεταξύ της 1ης και της 2ης δόσης είναι τρεις εβδομάδες και ότι κατά τη διάρκεια Ιανουαρίου-Μαΐου 2021, τα εμβόλια χορηγήθηκαν σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω.

Δεδομένα και στατιστικές αναλύσεις

Τάσεις στις κλήσεις CA και ACS

Για κάθε ζεύγος διάγνωσης (CA ή ACS), ηλικιακή ομάδα (16–39, άνω των 40 ή όλων των ηλικιών) και φύλο (αρσενικό, θηλυκό ή και τα δύο φύλα) οι απόλυτες και σχετικές αλλαγές από έτος σε έτος οι κλήσεις υπολογίστηκαν. Η αντίστοιχη στατιστική σημασία αυτών των αλλαγών βασίστηκε στο Poisson E-test δύο ουρών 39 . Αυτές οι αλλαγές υπολογίστηκαν χωριστά σε σχέση με το πλήρες ημερολογιακό έτος (2019–2020) και από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαΐου (2019–2021). Για σύγκριση χρησιμοποιήθηκε η χρονική περίοδος Ιανουαρίου – Μαΐου, καθώς αντιστοιχεί στη χορήγηση εμβολιασμών στην ηλικιακή ομάδα 16–39 ετών το 2021 36 . Οι συγκρίσεις του πλήρους ημερολογιακού έτους υπολογίστηκαν για να εξεταστούν οι αλλαγές στις κλήσεις όταν επικρατούσαν λοιμώξεις από τον COVID-19, αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν εμβολιασμοί στην ηλικιακή ομάδα 16-39 ετών. Πρόσθετες αναλύσεις που περιγράφουν το ποσοστό των κλήσεων CA όπου ο ασθενής πέθανε επί τόπου (δηλαδή, ο θάνατος που δηλώθηκε πριν από την άφιξη στο νοσοκομείο) και έλαβε ανάνηψη (δηλαδή, ο ασθενής έλαβε απινίδωση ή καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση) περιγράφονται στο Παράρτημα.

Για να απεικονιστούν οι χρονικές τάσεις του όγκου κλήσεων CA και ACS και η πιθανή σχέση με τα ποσοστά μόλυνσης από τον COVID-19 και τα ποσοστά εμβολιασμού για την ηλικιακή ομάδα 16–39 ετών, δημιουργήθηκαν γραφήματα για κλήσεις CA και ACS, αντίστοιχα. Κάθε γράφημα επικαλύπτει πολλές χρονοσειρές κινούμενου μέσου όρου κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης. Αυτές περιλαμβάνουν τον κεντρικό κινούμενο μέσο όρο πέντε εβδομάδων των αντίστοιχων εβδομαδιαίων μετρήσεων κλήσεων EMS, καθώς και τον κεντρικό κινούμενο μέσο όρο τριών εβδομάδων νέων περιπτώσεων μόλυνσης από COVID-19, τις χορηγούμενες δόσεις 1ου εμβολίου και τις χορηγούμενες δόσεις 2ου εμβολίου. Τα γραφήματα υποδεικνύουν επίσης τις περιόδους των τριών εθνικών συμβουλών για τον αποκλεισμό της δημόσιας υγείας που σχετίζονται με τον COVID-19 στο Ισραήλ 40 .

Για να βελτιωθεί η κατανόηση αυτών των τάσεων κατά τη διάρκεια του τρίτου κύματος πανδημίας και του εμβολιασμού, δημιουργήθηκαν γραφήματα «μεγέθυνσης» παρομοίως για τη χρονική περίοδο από τις 18 Οκτωβρίου 2020 έως τις 20 Ιουνίου 2021. Τα γραφήματα μεγέθυνσης υπογραμμίζουν επίσης τις εκτιμήσεις αριθμός ατόμων που έλαβαν μόνο μία δόση εμβολιασμού κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αυτό έγινε σχεδιάζοντας μια πρόσθετη χρονοσειρά του κινητού μέσου όρου τριών εβδομάδων των χορηγούμενων δόσεων 2ου εμβολίου που μετατοπίστηκαν χρονικά προς τα πίσω κατά τρεις εβδομάδες. Πιο συγκεκριμένα, η διαφορά μεταξύ του αριθμού των δόσεων του 1ου εμβολίου και του αριθμού των δόσεων του 2ου εμβολίου που μετατοπίστηκαν χρονικά προς τα πίσω κατά τρεις εβδομάδες δείχνει τον εκτιμώμενο αριθμό ασθενών που έλαβαν μόνο την 1η δόση τους μετά τις συστάσεις χορήγησης εμβολιασμού της Pzifer (δηλ. τον εκτιμώμενο αριθμό ασθενείς που δεν έλαβαν 2η δόση εμβολίου μετά από περίοδο 3 εβδομάδων μετά τη χορήγηση της 1ης δόσης του εμβολίου). Αυτή η διαφορά χρησιμοποιείται επίσης για τον εκτιμώμενο αριθμό μεμονωμένων δόσεων που χορηγήθηκαν σε άτομα που είχαν αναρρώσει από λοιμώξεις από COVID-19, ο οποίος σχεδιάστηκε από την 1η Απριλίου 2021 και μετά (η 1η Απριλίου 2021 ήταν λίγο μετά την έγκριση του εμβολιασμού για αυτόν τον πληθυσμό από το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ 41 ).

Τα γραφήματα για τις ομάδες άνω των 40 ετών και όλες τις ηλικίες φαίνονται στα Συμπληρωματικά Σχήματα. 1–4 .

Επεξεργασία δεδομένων χρονοσειρών για κλήσεις CA και ACS, χορήγηση εμβολιασμού και μετρήσεις μόλυνσης από COVID-19

Για να ελεγχθεί εάν οι παρατηρούμενες τάσεις από έτος σε έτος στις εβδομαδιαίες μετρήσεις κλήσεων CA και ACS μεταξύ της ηλικιακής ομάδας 16-39 σχετίζονται είτε με λοιμώξεις από COVID-19 είτε με τη χορήγηση εμβολίων, οι ακόλουθες εβδομαδιαίες χρονοσειρές υπολογίστηκαν και λήφθηκαν υπόψη Ολόκληρη η περίοδος της μελέτης: CA εβδομαδιαίες κλήσεις, αντίστοιχα, για ασθενείς σε ηλικιακές ομάδες 16–39 και άνω των 40 ετών. ACS εβδομαδιαίες κλήσεις ασθενών στην ηλικιακή ομάδα 16–39. διεβδομαδιαίες (τρέχουσα και προηγούμενη εβδομάδα) αθροιστικές μετρήσεις 1ης και 2ης δόσης εμβολίου που χορηγήθηκαν, αντίστοιχα, σε ηλικιακές ομάδες 16–39 και άνω των 40 ετών. και αθροιστικοί αριθμοί νέων λοιμώξεων από COVID-19 τριών εβδομάδων (τρέχουσα και προηγούμενες δύο εβδομάδες) στις ηλικιακές ομάδες 16–39 (κατά προσέγγιση ανά ηλικιακή ομάδα 0–39) και άνω των 40 ετών, αντίστοιχα. Λάβετε υπόψη ότι το σύνολο δεδομένων μόλυνσης COVID-19 37 περιλαμβάνει μόνο συγκεντρωτικά δεδομένα για την ηλικιακή ομάδα 0–39 ετών και, επομένως, υπερεκτιμά τον αριθμό των μολύνσεων από COVID-19 για την ηλικιακή ομάδα 16–39 ετών.

Η επιλογή των μετρήσεων δύο φορές την εβδομάδα της 1ης και της 2ης δόσης του εμβολίου βασίζεται σε μελέτες που υποδηλώνουν ότι η μυοκαρδίτιδα εμφανίζεται συνήθως εντός δύο εβδομάδων από τον εμβολιασμό 19 . Η επιλογή των σωρευτικών μετρήσεων τριών εβδομάδων νέων λοιμώξεων COVID-19 βασίζεται στο γεγονός ότι τα οξέα συμπτώματα του COVID-19 παρατηρούνται τυπικά εντός τριών εβδομάδων από την έναρξη της μόλυνσης 19 . Δεδομένου ότι ο αντίκτυπος του COVID-19 μπορεί να είναι μεταβλητός, ορισμένες από τις αναλύσεις που περιγράφονται παρακάτω διεξήχθησαν επίσης με διαφορετικούς αριθμούς νέων λοιμώξεων COVID-19 που ποικίλλουν την περίοδο μέτρησης από μία έως έξι εβδομάδες (δηλαδή, αθροιστικές μετρήσεις μεταξύ μίας, δύο, τριών, τεσσάρων , πέντε και έξι εβδομάδες).

Συσχέτιση των τάσεων καταμέτρησης κλήσεων από έτος σε έτος με τις λοιμώξεις από τον COVID-19 και τη χορήγηση εμβολίων

Η συσχέτιση κατάταξης Spearman υπολογίστηκε μεταξύ των χρονοσειρών των μετρήσεων εβδομαδιαίων κλήσεων CA για την ηλικιακή ομάδα 16-39 και των χρονοσειρών των αθροιστικών μετρήσεων δύο φορές την εβδομάδα (τρέχουσα και προηγούμενη εβδομάδα) της 1ης και 2ης δόσης εμβολίου που χορηγήθηκαν για την ίδια ηλικιακή ομάδα. Ομοίως, υπολογίστηκε η κατάταξη συσχέτιση μεταξύ των χρονοσειρών των μετρήσεων εβδομαδιαίων κλήσεων CA και των χρονοσειρών των σωρευτικών μετρήσεων νέων λοιμώξεων COVID-19 τριών εβδομάδων (τρέχουσα και προηγούμενες δύο εβδομάδες). Το ίδιο υπολογίστηκε για το άθροισμα των χρονοσειρών των εβδομαδιαίων κλήσεων CA και ACS για την ηλικιακή ομάδα 16-39 (δηλαδή, συσχέτιση με τις αντίστοιχες χρονοσειρές δόσης του εμβολίου και νέους αριθμούς μόλυνσης από COVID-19). Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι αθροιστικές μετρήσεις δύο και τριών εβδομάδων για τους εμβολιασμούς και τις λοιμώξεις COVID-19, αντίστοιχα, καθορίστηκαν με βάση προηγούμενη βιβλιογραφία που υποδηλώνει ότι τα ανεπιθύμητα συμβάντα συμβαίνουν εντός αυτών των αντίστοιχων χρονικών διαστημάτων 19 . Πραγματοποιήθηκε επίσης μια post hoc ανάλυση ισχύος χρησιμοποιώντας το G*Power (έκδοση 3.1.9.7) 42 για να προσδιοριστεί η στατιστική ισχύς (δηλαδή, η πιθανότητα απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης, το συμπέρασμα ενός αποτελέσματος και η αποφυγή σφάλματος Τύπου II, όταν ένα αποτέλεσμα υπάρχει πραγματικά) των αναλύσεων συσχέτισης. Τέλος, δεδομένου ότι ο αντίκτυπος του COVID-19 μπορεί να συμβεί σε μια μεταβλητή χρονική περίοδο, η ίδια ανάλυση επαναλήφθηκε σε σχέση με τον αριθμό των νέων λοιμώξεων από COVID-19, αλλά μεταβάλλοντας τη αθροιστική περίοδο μέτρησης από τις αρχικές τρεις εβδομάδες σε ένα εύρος από μία έως έξι εβδομάδες.

Για να μελετηθεί περαιτέρω η πιθανή συσχέτιση μεταξύ εβδομαδιαίων μετρήσεων CA και ACS, χορήγησης εμβολίου και λοιμώξεων COVID-19 και ελέγχου για διασταυρούμενες αλληλεπιδράσεις και άλλους παράγοντες, αναπτύχθηκαν δύο μοντέλα αρνητικής διωνυμικής παλινδρόμησης 43 . Τα μοντέλα αρνητικής διωνυμικής παλινδρόμησης χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μοντελοποίηση δεδομένων μέτρησης και επιτρέπουν την ανάλυση περιπτώσεων όπου οι μετρήσεις μεταβλητών αποτελέσματος είναι υπερβολικά διασκορπισμένες (η διακύμανση των δεδομένων μέτρησης είναι μεγαλύτερη από τη μέση) 43 , 44 . Τέτοια μοντέλα μπορούν επίσης να σχεδιαστούν για να χρησιμοποιούν αθροιστικά δεδομένα ιστορικού καταμέτρησης ως χαρακτηριστικά για την εκτίμηση των μετρήσεων των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης τρέχουσας χρονικής περιόδου 35 , 45 , 46 .

Το πρώτο μοντέλο, που εφεξής θα αναφέρεται ως Μοντέλο 1 , αντιστρέφει τις αντίστοιχες χρονοσειρές των μετρήσεων εβδομαδιαίων κλήσεων CA και τις μετρήσεις εβδομαδιαίων κλήσεων ACS στην ηλικιακή ομάδα 16–39 (η εξαρτημένη μεταβλητή), έναντι των χρονοσειρών του bi – εβδομαδιαίες αθροιστικές δόσεις εμβολίων και αθροιστικές μετρήσεις τριών εβδομάδων νέας λοίμωξης COVID-19, αμφότερες στην ηλικιακή ομάδα 16–39 κανονικοποιημένες με βάση το αντίστοιχο μέγεθος πληθυσμού (ανεξάρτητες μεταβλητές). Το μοντέλο ελέγχει επίσης τις διαφορετικές διαγνώσεις (CA έναντι ACS), για εβδομάδες που περιλαμβάνονται σε περιόδους εθνικού αποκλεισμού της δημόσιας υγείας, καθώς και διακυμάνσεις από έτος σε έτος (2019–2020) (π.χ. λόγω αύξησης του πληθυσμού) στις κλήσεις μέσω αντίστοιχες εικονικές μεταβλητές.

Ομοίως, το δεύτερο μοντέλο, που στο εξής θα αναφέρεται ως Μοντέλο 2 , αντιστρέφει τις αντίστοιχες χρονοσειρές εβδομαδιαίων μετρήσεων CA των ηλικιακών ομάδων 16-39 και άνω των 40 ετών (η εξαρτημένη μεταβλητή) έναντι των χρονοσειρών του αθροιστικού εμβολίου δύο φορές την εβδομάδα μετρήσεις δόσεων και αθροιστικές μετρήσεις τριών εβδομάδων για νέα λοίμωξη COVID-19 στις αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες, και πάλι κανονικοποιημένες από το αντίστοιχο μέγεθος πληθυσμού (ανεξάρτητες μεταβλητές). Επιπλέον, αντί για την εικονική μεταβλητή που χρησιμοποιείται στο Μοντέλο 1 παραπάνω για την καταγραφή των διαφορετικών ομάδων διάγνωσης, το Μοντέλο 2 εισάγει μια εικονική μεταβλητή για την καταγραφή των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων (16–39 και άνω των 40 ετών).

Για να προσδιορίσουν τους πιο σημαντικούς στατιστικά παράγοντες πρόβλεψης, τα μοντέλα χρησιμοποιούν αμφίδρομη σταδιακή επιλογή χαρακτηριστικών με βάση το κριτήριο πληροφοριών Bayesian του μοντέλου (BIC). Η μέτρηση BIC συνοψίζει την καλή προσαρμογή του μοντέλου ενώ τιμωρεί τον αριθμό των μεταβλητών που επιλέχθηκαν για να αποφευχθεί η υπερβολική προσαρμογή 47 . Κατά τη διάρκεια κάθε βήματος του αλγορίθμου επιλογής, δοκιμάζονται χαρακτηριστικά για να προστεθούν ή να αφαιρεθούν για να ελαχιστοποιηθεί το BIC του μοντέλου. Οι προσαρμοσμένοι λόγοι ρυθμού επίπτωσης (IRR) και τα διαστήματα εμπιστοσύνης 95% (CI), που αντιπροσωπεύουν την εκτιμώμενη αλλαγή στις εβδομαδιαίες κλήσεις ανά μονάδα αλλαγής κάθε μεταβλητής πρόβλεψης, αναφέρθηκαν τόσο για το τελικό μοντέλο μετά τη σταδιακή επιλογή BIC όσο και για το πλήρες μοντέλο χωρίς επιλογή μεταβλητής . Η ανάπτυξη μοντέλου πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας την έκδοση R 4.0.2.

Ανάλυση ευαισθησίας

Ως έλεγχος ευρωστίας των συσχετίσεων που καθορίστηκαν από τα Μοντέλα 1 και 2, η ανάλυση επαναλήφθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις χρονοσειρές μέτρησης μιας έως έξι εβδομάδων των νέων λοιμώξεων COVID-19 στις αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες.

Συμμετοχή ασθενών και κοινού

Η επίσημη συμμετοχή του κοινού και των ασθενών δεν ήταν εφικτή υπό τους περιορισμούς χρόνου και πόρων αυτού του ερευνητικού έργου. Ωστόσο, αυτή η εργασία έχει ενημερωθεί από τον διάλογο με όσους εργάζονται στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και τη δημόσια πολιτική.

Ηθική έγκριση

Αυτή η μελέτη κρίθηκε ότι εξαιρέθηκε από την αναθεώρηση από το Συμβούλιο Θεσμικής Αναθεώρησης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (E-3300). Η μελέτη εγκρίθηκε και από την ερευνητική επιτροπή του IEMS.

Αποτελέσματα

Γενικά περιγραφικά αποτελέσματα

Από τις 30.262 καρδιακές ανακοπής και τις 60.398 κλήσεις ACS που συμπεριλήφθηκαν στον πληθυσμό της μελέτης (βλ. Συμπληρωματικά Αποτελέσματα για λεπτομέρειες), 945 (3,1%) και 3945 (6,5%) κλήσεις αφορούσαν ασθενείς ηλικίας 16–39 ετών, αντίστοιχα, από πληθυσμό κοντινού πληθυσμού σε 3,5 εκατομμύρια άτομα σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα 38 . Από τα 834.573 επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 κατά την περίοδο της μελέτης, 572.435 (68,6%) κρούσματα ήταν από άτομα ηλικίας 16–39 ετών. Από τους 5.506.398 ασθενείς που έλαβαν την 1η δόση εμβολιασμού και τους 5.152.417 ασθενείς που έλαβαν τη 2η δόση εμβολιασμού, 2.382.864 (43,3%) και 2.176.172 (32,2%) ασθενείς ήταν ηλικίας 16–39 ετών, αντίστοιχα.

Από έτος σε έτος αλλαγές στις κλήσεις CA και ACS

Ο Πίνακας 1 συνοψίζει τις από έτος σε έτος αλλαγές στον όγκο κλήσεων CA και ACS. Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν μια στατιστικά σημαντική αύξηση άνω του 25% στις κλήσεις CA (25,7%, P < 0,05) και ACS (26,0%, P <0,001) για ασθενείς ηλικίας 16–39 ετών κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2021, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2020. Είναι ενδιαφέρον ότι για την ΚΑ, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στον αντίστοιχο όγκο κλήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (Ιανουάριος–Δεκέμβριος) από το 2019 έως το 2020 (σχετική μείωση − 2,4% [P = 0,740]), πριν από την κυκλοφορία εμβολιασμού και τρίτο κύμα COVID-19 σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Ομοίως, για την ACS, η αύξηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από το 2019 και το 2020 (σημαντική σχετική αύξηση 15,8% [P <0,001]) ακολουθήθηκε από ακόμη μεγαλύτερη αύξηση την περίοδο Ιανουαρίου έως Μαΐου από το 2020 έως το 2021 (σημαντική σχετική αύξηση 26,0% [P <0,001]), που ήταν κατά τη διάρκεια του τρίτου κύματος COVID-19 και του εμβολιασμού. Και τα δύο φύλα στην ηλικιακή ομάδα 16–39 ετών παρουσίασαν αυξήσεις στις κλήσεις CA και ACS από το 2020 έως το 2021 για τον Ιανουάριο-Μάιο. Μεταξύ των ανδρών, οι κλήσεις CA αυξήθηκαν κατά 25,0% (P = 0,073) και οι κλήσεις ACS αυξήθηκαν σημαντικά κατά 21,3% (P <0,01). Μεταξύ των γυναικών, οι κλήσεις CA αυξήθηκαν κατά 31,4% (P = 0,224) και οι κλήσεις ACS αντ’ αυτού σημαντικά κατά 40,8% (P <0,01).

Πίνακας 1 Απόλυτες και σχετικές μεταβολές από έτος σε έτος στους αριθμούς καρδιακής ανακοπής και οξέος στεφανιαίου συνδρόμου ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο.

Συμπληρωματικός Πίνακας 1 δείχνει το ποσοστό των ασθενών με ΚΑ που πέθαναν επί τόπου (δηλαδή πριν από την άφιξη στο νοσοκομείο) από έτος σε έτος για τις ίδιες χρονικές περιόδους. Μεταξύ της ηλικιακής ομάδας 16-39 ετών, το ποσοστό των ασθενών με ΚΑ που πέθαναν πριν από την άφιξη στο νοσοκομείο αυξήθηκε σημαντικά από το 2019 έως το 2020 κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους (52,8–60,5%· P <0,001). Αυτό το ποσοστό παρέμεινε αυξημένο κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021 και δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ της ίδιας περιόδου του 2020 (65,1–61,3% P = 0,460). Ομοίως, ο Συμπληρωματικός Πίνακας 2 δείχνει ότι στην ηλικιακή ομάδα 16–39 ετών, τα ποσοστά αναζωογόνησης (δηλ. ο ασθενής έλαβε απινίδωση ή καρδιοπνευμονική ανάνηψη) για κλήσεις CA αυξήθηκαν από το 2019 έως το 2020 κατά τη διάρκεια του πλήρους έτους (41,5–54,4%· P <0,00) . Αυτά τα υψηλότερα ποσοστά ανάνηψης παρέμειναν τον Ιανουάριο-Μάιο 2021, χωρίς σημαντική διαφορά σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020 (54,6–53,9%· P = 0,900).

Συσχέτιση μεταξύ CA και ACS εκκλήσεων για λοιμώξεις COVID-19 και χορήγηση εμβολίων

Λαμβάνοντας υπόψη την ηλικιακή ομάδα 16–39, η συσχέτιση κατάταξης Spearman μεταξύ των μετρήσεων εβδομαδιαίων κλήσεων CA και του αθροιστικού αριθμού δόσεων δύο φορές την εβδομάδα (τρέχουσα και προηγούμενη εβδομάδα) 1ης και 2ης δόσεων είναι 0,209 (P < 0,05). Ο παράγοντας συσχέτισης του αθροίσματος των εβδομαδιαίων μετρήσεων CA και ACS με τις ίδιες χρονοσειρές αριθμού εμβολίων είναι 0,164 (P < 0,01). Η post hoc ανάλυση ισχύος βρήκε ότι η στατιστική ισχύς για ένα επίπεδο σημαντικότητας 0,05 ήταν και 1,00 για τη συσχέτιση μεταξύ των δόσεων εμβολιασμού και του αριθμού των εβδομαδιαίων κλήσεων CA και του αθροίσματος των μετρήσεων εβδομαδιαίων κλήσεων CA και ACS, αντίστοιχα. Αντίθετα, οι χρονοσειρές του αθροιστικού αριθμού νέων μολύνσεων από COVID-19 τριών εβδομάδων (τρέχουσας και δύο προηγούμενων εβδομάδων) δεν συσχετίστηκαν σημαντικά ούτε με τις χρονοσειρές εβδομαδιαίων κλήσεων CA (0,047, P = 0,600) ούτε με τον χρόνο -άθροισμα σειρών μετρήσεων εβδομαδιαίων κλήσεων CA και ACS (0,117, P = 0,061), αντίστοιχα. Η post hoc ανάλυση ισχύος βρήκε ότι η στατιστική ισχύς για ένα επίπεδο σημαντικότητας 0,05 ήταν 0,94 και 1,00 για τη συσχέτιση μεταξύ της μόλυνσης από COVID-19 και του αριθμού των εβδομαδιαίων κλήσεων CA και του αθροίσματος των εβδομαδιαίων κλήσεων CA και ACS, αντίστοιχα. Τα ίδια μοτίβα ισχύουν όταν η περίοδος μέτρησης μόλυνσης από COVID-19 κυμαίνεται από μία έως έξι εβδομάδες (Συμπληρωματικός πίνακας 3 ).

Αυτά τα ευρήματα τονίζονται από τα Σχ. 1 και 2 που παρουσιάζουν τα γραφήματα που περιγράφονται στην ενότητα ” Μέθοδοι ” τόσο για CA όσο και για ACS, μόνο CA και μόνο ACS, αντίστοιχα. Τόσο οι μετρήσεις κλήσεων CA όσο και ACS (κόκκινη καμπύλη) αρχίζουν να αυξάνονται στις αρχές Ιανουαρίου 2021 και φαίνεται να παρακολουθούν στενά τη 2η καμπύλη δόσης (συμπαγής μπλε καμπύλη). Κορυφώνονται γύρω στις αρχές Μαρτίου και στη συνέχεια μειώνονται κατά τη διάρκεια του Μαρτίου και το πρώτο μέρος του Απριλίου (Εικ. 1 B και 2 B). Τα γραφήματα υπογραμμίζουν επίσης την έλλειψη συσχέτισης μεταξύ του αριθμού των λοιμώξεων COVID-19 (γκρίζα καμπύλη) και του αριθμού κλήσεων CA και ACS, κάτι που φαίνεται πιο ξεκάθαρα κατά τα δύο πρώτα μεγάλα κύματα μόλυνσης το 2020.

Φιγούρα 1
Φιγούρα 1

Εβδομαδιαίες μετρήσεις κλήσεων καρδιακής ανακοπής (με επίκεντρο κινούμενο μέσο όρο πέντε εβδομάδων), κρούσματα COVID-19 (με βάση κινούμενος μέσος όρος τριών εβδομάδων) και δόσεις εμβολιασμού (με κέντρο κίνησης τριών εβδομάδων) για άτομα μεταξύ 16 και 39 κατά τη διάρκεια: Α) την περίοδο μελέτης (1η Ιανουαρίου 2019 έως 20 Ιουνίου 2021) και Β) την τρίτη περίοδο διανομής κύματος και εμβολιασμού COVID-19 (18 Οκτωβρίου 2020 έως 20 Ιουνίου 2021). COVID-19 Κορωνοϊός νόσος 2019.

Σχήμα 2
Σχήμα 2

Εβδομαδιαίες μετρήσεις κλήσεων οξέος στεφανιαίου συνδρόμου (με επίκεντρο κινούμενο μέσο όρο πέντε εβδομάδων), κρούσματα COVID-19 (με βάση κινούμενος μέσος όρος τριών εβδομάδων) και δόσεις εμβολιασμού (με επίκεντρο κινούμενο μέσο όρο τριών εβδομάδων) για άτομα μεταξύ 16 και 39 ετών : Α) την περίοδο μελέτης (1 Ιανουαρίου 2019 έως 20 Ιουνίου 2021) και Β) το τρίτο κύμα COVID-19 και περίοδο διανομής εμβολιασμού (18 Οκτωβρίου 2020 έως 20 Ιουνίου 2021). COVID-19 Κορωνοϊός νόσος 2019.

Μια δεύτερη αύξηση παρατηρείται από τις 18 Απριλίου περίπου. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή η δεύτερη αύξηση φαίνεται να παρακολουθεί στενά τον εκτιμώμενο αριθμό εφάπαξ δόσεων που χορηγήθηκαν για άτομα που ανέρρωσαν από τον COVID-19 (πράσινη γραμμή), ξεκινώντας από τις 11 Απριλίου. Στις αρχές Μαρτίου, το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ενέκρινε τον εμβολιασμό ατόμων ηλικίας 16 ετών και άνω, που ανάρρωσαν από λοίμωξη COVID-19, με μία μόνο δόση εμβολίου, εφόσον έχουν περάσει τρεις μήνες από την ανάρρωσή τους 41 . Όπως φαίνεται από τον αριθμό των μολύνσεων COVID-19, η κορύφωση του τρίτου κύματος μεταξύ ατόμων κάτω των 40 ετών σημειώθηκε γύρω στις 11 Ιανουαρίου. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει την πιθανή αύξηση στον εμβολιασμό μιας δόσης που παρατηρήθηκε από τις 11 Απριλίου.

Αποτελέσματα μοντέλων αρνητικής διωνυμικής παλινδρόμησης

Ο Πίνακας 2 παρακάτω δείχνει τα αποτελέσματα για το Μοντέλο 1 που περιγράφονται στην ενότητα « Μέθοδοι » (η εξαρτημένη μεταβλητή: χρονοσειρές εβδομαδιαίων κλήσεων CA μετράει τις μετρήσεις εβδομαδιαίων κλήσεων ACS, αμφότερες στην ηλικιακή ομάδα 16–39). Με την επιλογή χαρακτηριστικών BIC, οι διεβδομαδιαίες αθροιστικές μετρήσεις της 1ης και της 2ης δόσης εμβολίου στην ηλικιακή ομάδα 16–39 (κανονικοποιημένες με βάση το αντίστοιχο μέγεθος πληθυσμού), επιλέχθηκαν ως στατιστικά σημαντικός προγνωστικός παράγοντας με θετική σχέση με τις εξαρτημένες μεταβλητές (IRR: 3,33, [95% CI 2,14–5,14]). Δηλαδή, τα αυξημένα ποσοστά εμβολιασμού στην αντίστοιχη ηλικιακή ομάδα σχετίζονται με αυξημένο αριθμό εβδομαδιαίων κλήσεων CA και ACS. Αντίθετα, ο αθροιστικός αριθμός τριών εβδομάδων της νέας μόλυνσης από τον COVID-19 μεταξύ της ηλικιακής ομάδας 16–39 ετών (κανονικοποιημένος από το αντίστοιχο μέγεθος πληθυσμού) δεν επιλέχθηκε ως προγνωστικός παράγοντας των χρονοσειρών μετρήσεων κλήσεων. Δηλαδή, το μοντέλο δεν εντόπισε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των ποσοστών μόλυνσης από τον COVID-19 και του αριθμού των εβδομαδιαίων κλήσεων CA και ACS.

Πίνακας 2 Συσχετίσεις με καρδιακή ανακοπή και κλήσεις οξέος στεφανιαίου συνδρόμου μεταξύ ατόμων ηλικίας 16-39 ετών χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο αρνητικής διωνυμικής παλινδρόμησης, με και χωρίς σταδιακή επιλογή χαρακτηριστικών BIC.

Παρόμοια αποτελέσματα λαμβάνονται χωρίς επιλογή χαρακτηριστικών. Οι χρονοσειρές των μετρήσεων των δόσεων του εμβολίου εξακολουθούσαν να έχουν μια στατιστικά σημαντική θετική σχέση με τους αριθμούς εβδομαδιαίων κλήσεων CA και ACS (IRR: 2,12, [95% CI 1,05–4,22]), ενώ οι χρονοσειρές των νέων λοιμώξεων COVID-19 δεν είχε στατιστική σημασία. Επιπλέον, οι εθνικές περίοδοι αποκλεισμού της δημόσιας υγείας δεν είχαν στατιστική σημασία. Το προσαρμοσμένο R 2 ήταν 0,874 και 0,876 με και χωρίς επιλογή χαρακτηριστικών, αντίστοιχα.

Ο Πίνακας 3 δείχνει τα αποτελέσματα για το Μοντέλο 2 που περιγράφονται στην ενότητα « Μέθοδοι » (η εξαρτημένη μεταβλητή: οι χρονοσειρές των μετρήσεων εβδομαδιαίων κλήσεων CA για τις αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες 16–39 και άνω των 40 ετών). Όπως και στην ανάλυση του Μοντέλου 1 παραπάνω, με την επιλογή χαρακτηριστικών BIC, οι χρονοσειρές των δόσεων του εμβολίου επιλέχθηκαν ως στατιστικά σημαντικές με θετική συσχέτιση με την εξαρτημένη μεταβλητή του αριθμού εβδομαδιαίων κλήσεων CA (IRR: 1,79, 95% CI [1,43 –2.25]), ενώ δεν επιλέχθηκε η χρονοσειρά των νέων μετρήσεων μόλυνσης από τον COVID-19. Χωρίς επιλογή χαρακτηριστικών, οι μετρήσεις των δόσεων των χρονοσειρών του εμβολίου παρέμειναν στατιστικά σημαντικές και θετικές (IRR: 1,92, 95% CI [1,34–2,76]) και οι χρονοσειρές των νέων μετρήσεων μόλυνσης από COVID-19 δεν είχαν στατιστική σημασία. Οι εθνικές περίοδοι αποκλεισμού της δημόσιας υγείας δεν ήταν επίσης στατιστικά σημαντικές. Το προσαρμοσμένο R 2 ήταν 0,930 και 0,932 για τα μοντέλα με και χωρίς επιλογή χαρακτηριστικών, αντίστοιχα.

Πίνακας 3 Συσχετίσεις με κλήσεις καρδιακής ανακοπής μεταξύ όλων των ηλικιών χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο αρνητικής διωνυμικής παλινδρόμησης, με και χωρίς σταδιακή επιλογή χαρακτηριστικών BIC.

Ανάλυση ευαισθησίας

Για κάθε μοντέλο, η νέα κανονικοποιημένη χρονοσειρά μετρήσεων μόλυνσης COVID-19 δεν επιλέγεται ποτέ ως σημαντική μεταβλητή, ακόμη και όταν η περίοδος μέτρησης κυμαίνεται από μία έως έξι εβδομάδες. Ταυτόχρονα, οι κανονικοποιημένες χρονοσειρές μετρήσεων των δόσεων του εμβολίου επιλέγονται πάντα ως στατιστικά σημαντική μεταβλητή με θετική συσχέτιση (βλ. Συμπληρωματικούς Πίνακες 4-7 ).

Συζήτηση

Αυτή η μελέτη αξιοποιεί ένα μοναδικό σύνολο δεδομένων όλων των κλήσεων EMS CA και ACS στο Ισραήλ για δυόμισι χρόνια που καλύπτουν 14 μήνες πριν από την έναρξη της πανδημίας COVID-19, 10 μήνες που περιλαμβάνουν δύο κύματα της πανδημίας COVID-19 και 6 μήνες με ένα τρίτο κύμα της πανδημίας παράλληλα με την ανάπτυξη εμβολιασμού στους 16χρονους και άνω πληθυσμού. Έτσι, παρέχει μια μοναδική προοπτική για τη διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ των τάσεων στον όγκο κλήσεων CA και ACS κατά την περίοδο της μελέτης και διαφορετικών παραγόντων, όπως τα ποσοστά μόλυνσης από COVID-19 και τα ποσοστά εμβολιασμού.

Επιπλέον, επειδή το IEMS είναι ένας εθνικός οργανισμός, τα δεδομένα παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη πρόσβαση στην αντίστοιχη συχνότητα των συνθηκών που μελετώνται. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη γνωστή πολύ μερική και μεροληπτική πρόσβαση που παρέχεται από συστήματα παρακολούθησης αυτοαναφοράς ανεπιθύμητων συμβάντων 23 , 24 , 25 , και υπογραμμίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης πρόσθετων πηγών δεδομένων σε αυτά τα συστήματα 48 . Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισημανθούν αρκετές σημαντικές διαφορές μεταξύ των κλήσεων CA και ACS EMS. Για συμβάντα CA, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι τα δεδομένα IEMS περιλαμβάνουν σχεδόν όλα τα σχετικά συμβάντα, καθώς τα συμβάντα CA περιλαμβάνουν σχεδόν πάντα την κλήση υπηρεσιών EMS. Επιπλέον, η διάγνωση της ΚΑ είναι σχετικά πιο απλή. Αντίθετα, για συμβάντα ACS, ενώ οι κλήσεις EMS καταγράφουν ένα σημαντικό κλάσμα των αντίστοιχων περιστατικών, η άμεση πρόσβαση στο νοσοκομείο δεν θα λαμβάνεται υπόψη στα δεδομένα EMS. Στο Ισραήλ αυτό εκτιμάται ότι είναι το 50% όλων των γεγονότων. Επιπλέον, η διάγνωση συμβάντων ACS εμπλέκεται περισσότερο και ενώ τα πρωτόκολλα EMS κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης δεν άλλαξαν, είναι λογικό να υποθέσουμε υψηλότερο ποσοστό λάθους διάγνωσης.

Το κύριο εύρημα αυτής της μελέτης αφορά αυξήσεις άνω του 25% τόσο στον αριθμό των κλήσεων CA όσο και στις κλήσεις ACS ατόμων στην ηλικιακή ομάδα 16-39 κατά τη διάρκεια της εφαρμογής εμβολιασμού για τον COVID-19 στο Ισραήλ (Ιανουάριος-Μάιος, 2021), σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο των προηγούμενων ετών (2019 και 2020), όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 . Επιπλέον, υπάρχει μια ισχυρή και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των εβδομαδιαίων κλήσεων CA και ACS και των ποσοστών 1ης και 2ης δόσης εμβολίου που χορηγούνται σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Ταυτόχρονα, δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των ποσοστών μόλυνσης από τον COVID-19 και του αριθμού των κλήσεων CA και ACS. Αυτό το αποτέλεσμα ευθυγραμμίζεται με προηγούμενα ευρήματα που δείχνουν ότι οι αυξήσεις στη συνολική επίπτωση της ΚΑ δεν σχετίζονταν πάντα με υψηλότερα ποσοστά λοιμώξεων από COVID-19 σε επίπεδο πληθυσμού 35 , 49 , 50 , καθώς και με τη σταθερότητα των ποσοστών νοσηλείας που σχετίζονται με έμφραγμα του μυοκαρδίου καθ’ όλη τη διάρκεια του αρχικού Το κύμα COVID-19 σε σύγκριση με τις βασικές γραμμές πριν από την πανδημία στο Ισραήλ 51 . Αυτά τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζονται επίσης από μια αναφορά αυξημένων επισκέψεων στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με καρδιαγγειακά παράπονα κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού στη Γερμανία 52 καθώς και αυξημένες κλήσεις EMS για καρδιακά επεισόδια στη Σκωτία 53 .

Τα γραφικά στα Σχ. 1 και 2 υποστηρίζουν και ενισχύουν αυτά τα ευρήματα. Η αύξηση στις κλήσεις CA και ACS από τις αρχές Ιανουαρίου 2021 φαίνεται να παρακολουθεί στενά τη χορήγηση των εμβολίων 2ης δόσης. Αυτή η παρατήρηση είναι σύμφωνη με προηγούμενα ευρήματα που συσχέτισαν πιο σημαντικά ανεπιθύμητα συμβάντα, συμπεριλαμβανομένης της μυοκαρδίτιδας με τη 2η δόση του εμβολίου 19 . Μια δεύτερη αύξηση στον αριθμό κλήσεων CA και ACS παρατηρείται από τις 18 Απριλίου 2021, η οποία φαίνεται να παρακολουθεί την αύξηση του εμβολιασμού μιας δόσης σε άτομα που ανέρρωσαν από λοιμώξεις από τον COVID-19. Αυτό συμφωνεί με προηγούμενα ευρήματα που υποδηλώνουν ότι η ανοσολογική απόκριση που δημιουργείται από μία μόνο δόση σε άτομα που έχουν αναρρώσει είναι γενικά ισχυρότερη από την ανταπόκριση στη 2η δόση του εμβολίου σε άτομα που δεν εκτέθηκαν στη μόλυνση από COVID-19 54 . Επιπλέον, τα γραφήματα υπογραμμίζουν την απουσία συσχέτισης μεταξύ του αριθμού των κλήσεων και του αριθμού των μολύνσεων COVID-19, κάτι που φαίνεται πιο ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια των δύο μεγάλων κυμάτων πανδημίας το 2020.

Αν και δεν παρατηρήθηκε αυξημένη επίπτωση ΚΑ στην ηλικιακή ομάδα 16-39 ετών το 2020, υπήρξε σημαντική αύξηση στο ποσοστό των ασθενών με ΚΑ που πέθαναν επί τόπου κατά τη διάρκεια του 2020, σε σχέση με το 2019 (Συμπληρωματικός Πίνακας 1 ), δίνοντας έμφαση στην πιθανή άμεση και έμμεση επιβλαβείς επιδράσεις της πανδημίας 35 , 49 , 55 στα αποτελέσματα των ασθενών με ΚΑ εκτός νοσοκομείου. Το ποσοστό των ασθενών που πέθαναν επί τόπου παρέμεινε αυξημένο το 2021.

Η μεγάλη αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης συμβάντων CA και ACS στον πληθυσμό ηλικίας 16-39 ετών παράλληλα με την εφαρμογή εμβολιασμού και η συσχέτισή της με τα ποσοστά εμβολιασμού θα μπορούσε να συνάδει με τη γνωστή αιτιώδη σχέση μεταξύ των εμβολίων mRNA και των περιστατικών μυοκαρδίτιδας σε νέους 14 , 17 , 19 , 56 , καθώς και το γεγονός ότι η μυοκαρδίτιδα συχνά διαγιγνώσκεται λανθασμένα ως ACS 28 , 29 , 30 και ότι η ασυμπτωματική μυοκαρδίτιδα είναι μια συχνή αιτία για ανεξήγητο αιφνίδιο θάνατο μεταξύ νεαρών 26 , 32,3,3 , CA από ενηλίκων . Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από περισσότερες ανέκδοτες αναφορές που περιγράφουν αιφνίδιο καρδιακό θάνατο μετά από εμβολιασμό κατά του COVID-19 16 , 57 . Ενώ η προκαλούμενη από το εμβόλιο μυοκαρδίτιδα αναφέρθηκε κυρίως σε άνδρες 14 , 19 είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οι σχετικές αυξήσεις των συμβάντων CA και ACS (Πίνακας 1 ) ήταν μεγαλύτερες στις γυναίκες. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει πιθανή υποδιάγνωση ή υπο-αυτοαναφορά μυοκαρδίτιδας στις γυναίκες, ή άλλα μοναδικά μοτίβα, τα οποία συνάδουν με τη συνεχιζόμενη πρόκληση των διαφορών που σχετίζονται με το φύλο που σχετίζονται με τη διάγνωση και τη φροντίδα καρδιαγγειακών παθήσεων 15 , 58 .

Το έγγραφο προτείνει πολλές σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις. Πρώτον, είναι σημαντικό τα προγράμματα επιτήρησης των πιθανών παρενεργειών του εμβολίου και των αποτελεσμάτων μόλυνσης από τον COVID-19 να ενσωματώνουν το EMS και άλλα δεδομένα υγείας για τον εντοπισμό των τάσεων της δημόσιας υγείας και τη ταχεία διερεύνηση πιθανών υποκείμενων αιτιών. Συγκεκριμένα, απαιτείται έγκαιρη διερεύνηση για την καλύτερη κατανόηση των πιθανών υποκείμενων αιτιών της παρατηρούμενης αύξησης των κλήσεων EMS που σχετίζονται με την καρδιά, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που σχετίζονται με το εμβόλιο και τη λοίμωξη COVID-19, καθώς και πρόσθετους παράγοντες, όπως η μειωμένη προθυμία για αναζήτηση νοσοκομειακής ή EMS φροντίδας , μειωμένη πρόσβαση στην περίθαλψη και αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού για ανεπιθύμητες ενέργειες μετά τον εμβολιασμό. Δεύτερον, είναι σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των ασθενών και των κλινικών ιατρών σχετικά με τα σχετικά συμπτώματα (π.χ. δυσφορία στο στήθος και δύσπνοια) μετά τον εμβολιασμό ή τη μόλυνση από τον COVID-19 για να διασφαλιστεί ότι ελαχιστοποιείται η πιθανή βλάβη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό μεταξύ του νεότερου πληθυσμού και ιδιαίτερα των νεαρών γυναικών, οι οποίες λαμβάνουν συχνά λιγότερη διαγνωστική αξιολόγηση για ανεπιθύμητα καρδιακά συμβάντα σε σύγκριση με τους άνδρες 15 . Αυτές οι επιπτώσεις υπογραμμίζονται περαιτέρω από τη συνεχιζόμενη χορήγηση πρόσθετων αναμνηστικών δόσεων εμβολίου στο κοινό λόγω της μείωσης της ανοσίας του εμβολίου έναντι των παραλλαγών του COVID-19 (π.χ. παραλλαγή δέλτα) μετά τη 2η δόση εμβολίου 59 . Επιπλέον, πρόσφατες μελέτες έχουν επίσης δείξει τη συσχέτιση του αυξημένου κινδύνου μυοκαρδίτιδας με τη χορήγηση εμβολίων που βασίζονται σε αδενοϊό (δηλαδή, ChAdOx1) 17 , επιπλέον των εμβολιασμών mRNA, αυξάνοντας τον αριθμό των ατόμων που θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητα σε πιθανές παρενέργειες του εμβολίου ως καλά που μπορεί να επωφεληθεί από τα ενισχυμένα προγράμματα επιτήρησης εμβολίων.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ο κύριος περιορισμός αυτής της μελέτης, ο οποίος είναι ότι βασίζεται σε συγκεντρωτικά δεδομένα που δεν περιλαμβάνουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους πάσχοντες ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομειακών αποτελεσμάτων, των υποκείμενων συννοσηροτήτων καθώς και του εμβολιασμού και της θετικής κατάστασης για τον COVID-19. Τέτοια σχετικά δεδομένα είναι κρίσιμα για τον προσδιορισμό της ακριβούς φύσης της παρατηρούμενης αύξησης στις κλήσεις CA και ACS σε νέους και ποιοι είναι οι υποκείμενοι αιτιολογικοί παράγοντες. Σημειωτέον, πρόσφατες μελέτες έχουν βρει ότι η προκαλούμενη από εμβολιασμό μυοκαρδιακή βλάβη έχει διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά, όπως η ιστοπαθολογία 60 , σε σύγκριση με την τυπική μυοκαρδίτιδα, η οποία μπορεί να υποστηρίξει περαιτέρω τον εντοπισμό πιθανών οδηγών αυτών των καρδιακών συμβάντων. Το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ και οι μεγάλες HMO έχουν πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα, τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν λεπτομερώς. Επιπλέον, η ΑΠ που εξετάστηκε στη μελέτη περιελάμβανε εκείνες τόσο καρδιακής όσο και ιατρικής αιτιολογίας καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα που να διακρίνουν αυτές τις διαφορές, αυξάνοντας τη σημασία της περαιτέρω διερεύνησης αυτών των ασθενών. Ωστόσο, η προηγούμενη βιβλιογραφία έχει υπολογίσει ότι η συντριπτική πλειοψηφία, περίπου το 84-92%, των περιπτώσεων μη τραυματικής καρδιακής ανακοπής προέρχεται από καρδιακή προέλευση 61 . Για παράδειγμα, μεταξύ άλλων πιθανών αιτιών ΚΑ, περίπου το 2–9% και το 2% των καρδιακών ανακοπών προέρχονται από πνευμονική εμβολή 62 , 63 και οξέα εγκεφαλοαγγειακά επεισόδια (π.χ. υπαραχνοειδής αιμορραγία) 64 , αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό ότι οι παρατηρούμενες αλλαγές στη συχνότητα εμφάνισης μπορούν να αποδοθούν κυρίως σε ΚΑ καρδιακής αιτιολογίας.

Οι σημαντικές αυξήσεις στις κλήσεις CA και στις κλήσεις ACS μεταξύ του πληθυσμού ηλικίας 16-39 ετών κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού για τον COVID-19 υπογραμμίζουν την αξία πρόσθετων πηγών δεδομένων, όπως αυτές από συστήματα EMS, που μπορούν να συμπληρώσουν συστήματα αυτοαναφοράς επιτήρησης για τον εντοπισμό του κοινού τάσεις υγείας. Επιπλέον, υπογραμμίζει την ανάγκη για ενδελεχή διερεύνηση της φαινομενικής συσχέτισης μεταξύ της χορήγησης εμβολίου COVID-19 και των δυσμενών καρδιαγγειακών εκβάσεων στους νεαρούς ενήλικες. Το Ισραήλ και άλλες χώρες θα πρέπει να συλλέξουν αμέσως τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για να προσδιορίσουν εάν πράγματι υπάρχει τέτοια συσχέτιση, συμπεριλαμβανομένης της διεξοδικής έρευνας μεμονωμένων περιπτώσεων CA και ACS σε νεαρούς ενήλικες και την πιθανή σύνδεσή τους με το εμβόλιο ή άλλους παράγοντες. Αυτό θα ήταν κρίσιμο για την καλύτερη κατανόηση των κινδύνων-οφελών του εμβολίου και για την ενημέρωση της σχετικής δημόσιας πολιτικής και την αποφυγή πιθανής αποφυγής βλάβης των ασθενών. Στο μεσοδιάστημα, είναι ζωτικής σημασίας μετά τον εμβολιασμό, οι ασθενείς να λαμβάνουν οδηγίες να αναζητούν την κατάλληλη επείγουσα περίθαλψη εάν παρουσιάζουν συμπτώματα που πιθανώς σχετίζονται με μυοκαρδίτιδα, όπως δυσφορία στο στήθος και δύσπνοια, καθώς και να εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα μετά τον εμβολιασμό. που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά ανεπιθύμητα καρδιακά συμβάντα.

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Τα σύνολα δεδομένων COVID-19 και ποσοστού εμβολιασμού που δημιουργήθηκαν και αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας μελέτης είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση https://data.gov.il/dataset/covid-19 . Τα δεδομένα πλήθους κλήσεων EMS δεν είναι δημόσια διαθέσιμα, καθώς προέρχονται από εθνικά κλινικά αρχεία. Λόγω των εθνικών και οργανωτικών κανονισμών περί απορρήτου δεδομένων, αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να κοινοποιηθούν ανοιχτά.

Αλλαγή ιστορικού


 • 05 Μαΐου 2022

  Σημείωση του συντάκτη: Οι αναγνώστες προειδοποιούνται ότι τα συμπεράσματα αυτού του άρθρου υπόκεινται σε κριτικές που εξετάζονται από τους Συντάκτες. Μια περαιτέρω συντακτική απάντηση θα ακολουθήσει μόλις δοθεί σε όλα τα μέρη η ευκαιρία να απαντήσουν πλήρως.

βιβλιογραφικές αναφορές

 1. Basu-Ray , I. , Adeboye , A. & Soos , MP Καρδιακές εκδηλώσεις του κοροναϊού (COVID-19). StatPearls [Διαδίκτυο] (2021).

 2. Thakkar, S. et al. Μια συστηματική ανασκόπηση των καρδιαγγειακών εκδηλώσεων και των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της νόσου του κοροναϊού-19. Clin. Med. Insights Cardiol. 14 , 1179546820977196 (2020).

  Αρθρο   Μελετητής Google

 3. Tschöpe, C. et al. Μυοκαρδίτιδα και φλεγμονώδης μυοκαρδιοπάθεια: Τρέχοντα στοιχεία και μελλοντικές κατευθύνσεις. Nat. Αιδ. Καρδιολ. 18 , 169–193. https://doi.org/10.1038/s41569-020-00435-x (2021).

  CAS   Άρθρο   PubMed   Μελετητής Google

 4. Dominguez-Erquicia, P., Dobarro, D., Raposeiras-Roubin, S., Bastos-Fernandez, G. & Iñiguez-Romo, A. Πολυαγγειακή στεφανιαία θρόμβωση σε ασθενή με πνευμονία COVID-19. Ευρώ. Heart J. 41 , 2132–2132 (2020).

  CAS   Άρθρο   Μελετητής Google

 5. Ranard, LS, Engel, DJ, Kirtane, AJ & Masoumi, A. Στεφανιαία και εγκεφαλική θρόμβωση σε νεαρό ασθενή μετά από ήπια ασθένεια COVID-19: Αναφορά περίπτωσης. Ευρώ. Heart J. Case Rep. 4 , 1 (2020).

  Αρθρο   Μελετητής Google

 6. Σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών εμβολίου (VAERS) . https://vaers.hhs.gov/

 7. Εμβόλια COVID-19 για παιδιά και εφήβους . https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/adolescents.html

 8. EudraVigilance – Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων με αναφορές ύποπτων ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων: Πώς να αναφέρετε μια ανεπιθύμητη ενέργεια . https://www.adrreports.eu/en/report_side_effect.html

 9. Dias, L. et al. Εγκεφαλική φλεβική θρόμβωση μετά από εμβόλιο BNT162b2 mRNA SARS-CoV-2. J. Stroke Cerebrovasc. Dis. 66 , 105906 (2021).

  Αρθρο   Μελετητής Google

 10. Kantarcioglu, B. et al. Ενημέρωση σχετικά με την παθογένεια του COVID-19 και τα φερόμενα σπάνια θρομβωτικά συμβάντα μετά τον εμβολιασμό. Clin. Appl. Thromb. Hemost. 27 , 10760296211021498 (2021).

  CAS   PubMed   PubMed Central   Μελετητής Google

 11. Παρακολούθηση περιπτώσεων μυοκαρδίτιδας (φλεγμονή του καρδιακού μυός) Μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και Μαΐου 2021 (συμπεριλαμβανομένου) . https://www.gov.il/en/departments/news/01062021-03

 12. Οι Vogel, G. & Couzin-Frankel, J. Israel αναφέρουν σύνδεση μεταξύ σπάνιων περιπτώσεων καρδιακής φλεγμονής και εμβολιασμού κατά του COVID-19 σε νεαρούς άνδρες . https://www.sciencemag.org/news/2021/06/israel-reports-link-between-rare-cases-heart-inflammation-and-covid-19-vaccination (2021).

 13. Wise, J. Covid-19: Πρέπει να ανησυχούμε για αναφορές μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας μετά από εμβόλια mRNA;. BMJ 373 , n1635. https://doi.org/10.1136/bmj.n1635 (2021).

  Άρθρο   PubMed   Μελετητής Google

 14. Larson, KF et αϊ. Μυοκαρδίτιδα μετά από εμβολιασμό BNT162b2 και mRNA-1273. Κυκλοφορία https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.055913 (2021).

  Άρθρο   PubMed   PubMed Central   Μελετητής Google

 15. Bozkurt, B., Kamat, I. & Hotez, PJ Myocarditis με εμβόλια mRNA COVID-19. Κυκλοφορία 144 , 471–484 (2021).

  CAS   Άρθρο   Μελετητής Google

 16. Verma, AK, Lavine, KJ & Lin, C.-Y. Μυοκαρδίτιδα μετά από εμβολιασμό mRNA Covid-19. N. Engl. J. Med. https://doi.org/10.1056/NEJMc2109975 (2021).

  Άρθρο   PubMed   PubMed Central   Μελετητής Google

 17. Patone, Μ. et αϊ. Κίνδυνοι μυοκαρδίτιδας, περικαρδίτιδας και καρδιακών αρρυθμιών που σχετίζονται με τον εμβολιασμό κατά του COVID-19 ή τη μόλυνση από SARS-CoV-2. Nat. Med. 66 , 1–13 (2021).

  Μελετητής Google

 18. V-safe . https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html

 19. Ενημερώσεις για την ασφάλεια του εμβολίου COVID-19 Συμβουλευτική Επιτροπή Πρακτικών Ανοσοποίησης (ACIP) 23 Ιουνίου 2021 . https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-06/03-COVID-Shimabukuro-508.pdf

 20. Επιστολή έγκρισης εμβολίου Comirnaty και Pfizer-BioNTech για τον COVID-19 . https://www.fda.gov/media/151710/download

 21. Dagan, Ν. et αϊ. Εμβόλιο BNT162b2 mRNA Covid-19 σε πλαίσιο μαζικού εμβολιασμού σε εθνικό επίπεδο. N. Engl. J. Med. 384 , 1412–1423. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2101765 (2021).

  CAS   Άρθρο   PubMed   Μελετητής Google

 22. Αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας κατά τη διάρκεια ή μετά τον εμβολιασμό κατά του COVID-19 . https://www.gov.il/en/service/covid-vaccination-side-effects-report

 23. Bolland, MJ et al. Διαφορές μεταξύ αυτοαναφερόμενων και επαληθευμένων ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών συμβάντων σε μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή. BMJ Open https://doi.org/10.1136/bmjopen-2012-002334 (2013).

  Άρθρο   PubMed   PubMed Central   Μελετητής Google

 24. Althubaiti, A. Προκατάληψη πληροφοριών στην έρευνα για την υγεία: ορισμός, παγίδες και μέθοδοι προσαρμογής. J. Multidiscip. Healthc. 9 , 211 (2016).

  Αρθρο   Μελετητής Google

 25. Wu, SC, Li, CY & Ke, DS Η συμφωνία μεταξύ αυτοαναφοράς και κλινικής διάγνωσης για επιλεγμένες ιατρικές καταστάσεις μεταξύ ηλικιωμένων στην Ταϊβάν. Public Health 114 , 137-142. https://doi.org/10.1016/s0033-3506(00)00323-1 (2000).

  CAS   Άρθρο   PubMed   Μελετητής Google

 26. Feldman, AM & McNamara, D. Myocarditis. N. Engl. J. Med. 343 , 1388–1398 (2000).

  CAS   Άρθρο   Μελετητής Google

 27. Daniels, CJ et al. Επιπολασμός κλινικής και υποκλινικής μυοκαρδίτιδας σε ανταγωνιστικούς αθλητές με πρόσφατη λοίμωξη SARS-CoV-2: Αποτελέσματα από το καρδιολογικό μητρώο του Big Ten COVID-19. JAMA Cardiol. https://doi.org/10.1001/jamacardio.2021.2065 (2021).

  Άρθρο   PubMed   PubMed Central   Μελετητής Google

 28. Kern, J., Modi, R., Atalay, MK & Kochilas, LK Clinical myocarditis masquerading as acute coronary syndrome. J. Pediatr. 154 , 612-615 (2009).

  Αρθρο   Μελετητής Google

 29. Monney, PA et al. Οξεία μυοκαρδίτιδα που παρουσιάζεται ως οξύ στεφανιαίο σύνδρομο: Ο ρόλος του πρώιμου καρδιακού μαγνητικού συντονισμού στη διάγνωσή του. Heart 97 , 1312–1318 (2011).

  Αρθρο   Μελετητής Google

 30. Muneuchi, J. et al. Μυοκαρδίτιδα που μιμείται το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο μετά από λοίμωξη από τον ιό της γρίπης Β: Αναφορά περιστατικού. Cases J. 2 , 1–4 (2009).

  Αρθρο   Μελετητής Google

 31. Ali-Ahmed, F., Dalgaard, F. & Al-Khatib, SM Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος σε ασθενείς με μυοκαρδίτιδα: Αξιολόγηση, διαστρωμάτωση κινδύνου και διαχείριση. Είμαι. Heart J. 220 , 29–40. https://doi.org/10.1016/j.ahj.2019.08.007 (2020).

  CAS   Άρθρο   PubMed   Μελετητής Google

 32. Drory, Υ . et αϊ. Ξαφνικός απροσδόκητος θάνατος σε άτομα κάτω των 40 ετών. Είμαι. J. Cardiol. 68 , 1388–1392. https://doi.org/10.1016/0002-9149(91)90251-f (1991).

  CAS   Άρθρο   PubMed   Μελετητής Google

 33. Chu, P.-L., Chang, W.-T., Chen, W.-J. & Chen, Y.-S. Οξεία ιογενής μυοκαρδίτιδα που παρουσιάζεται ως αιφνίδια καρδιακή ανακοπή και ανθεκτική κοιλιακή ταχυκαρδία. Είμαι. J. Emerg. Med. 22 , 628-629. https://doi.org/10.1016/j.ajem.2004.09.017 (2004).

  Άρθρο   PubMed   Μελετητής Google

 34. Lala, Α. et al. Επιπολασμός και επίπτωση της μυοκαρδιακής βλάβης σε ασθενείς που νοσηλεύονται με λοίμωξη COVID-19. Μαρμελάδα. Coll. Cardiol. 76 , 533–546 (2020).

  CAS   Άρθρο   Μελετητής Google

 35. Sun, C., Dyer, S., Salvia, J., Segal, L. & Levi, R. Τα χειρότερα αποτελέσματα καρδιακής ανακοπής κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 στη Βοστώνη μπορούν να αποδοθούν στην απροθυμία των ασθενών να αναζητήσουν φροντίδα: Η μελέτη εξετάζει την καρδιακή ανακοπή αποτελέσματα μεταξύ των ασθενών της Βοστώνης κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Health Aff https://doi.org/10.1377/hlthaff.2021.00250 (2021).

  Αρθρο   Μελετητής Google

 36. Δεδομένα εμβολιασμού ανά ηλικία στο Ισραήλ . https://data.gov.il/dataset/covid-19/resource/57410611-936c-49a6-ac3c-838171055b1f

 37. Δεδομένα COVID-19 ανά φύλο και ηλικιακές ομάδες στο Ισραήλ . https://data.gov.il/dataset/covid-19/resource/89f61e3a-4866-4bbf-bcc1-9734e5fee58e

 38. Διεθνής βάση δεδομένων: Ισραήλ . https://www.census.gov/data-tools/demo/idb/#/country?YR_ANIM=2020&FIPS_SINGLE=IS

 39. Krishnamoorthy, K. & Thomson, J. Ένα πιο ισχυρό τεστ για τη σύγκριση δύο μέσων Poisson. J. Stat. Σχέδιο. Inference 119 , 23–35 (2004).

  MathSciNet   Άρθρο   Μελετητής Google

 40. Covid-19 Tracker: Ισραήλ . https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/countries-and-territories/israel/

 41. Το Υπουργείο Υγείας επιτρέπει στους HMOs να εμβολιάζουν ασθενείς με COVID-19 που έχουν αναρρώσει . https://www.israelhayom.com/2021/03/02/health-ministry-allows-hmos-to-vaccinate-recovered-covid-patients/

 42. Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G. & Buchner, A. G* Power 3: Ένα ευέλικτο πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης ισχύος για τις κοινωνικές, συμπεριφορικές και βιοϊατρικές επιστήμες. Συμπεριφορά. Res. Methods 39 , 175–191 (2007).

  Αρθρο   Μελετητής Google

 43. Hilbe, JM Negative Binomial Regression (Cambridge University Press, 2011).

 44. Gardner, W., Mulvey, EP & Shaw, EC αναλύσεις παλινδρόμησης μετρήσεων και ρυθμών: Poisson, υπερδιασπαρμένο Poisson και αρνητικά διωνυμικά μοντέλα. Psychol. Ταύρος. 118 , 392 (1995).

  CAS   Άρθρο   Μελετητής Google

 45. Pinheiro, LC, Candore, G., Zaccaria, C., Slattery, J. & Arlett, P. Ένας αλγόριθμος για τον εντοπισμό απροσδόκητων αυξήσεων στη συχνότητα των αναφορών ανεπιθύμητων ενεργειών στο EudraVigilance. Pharmacoepidemiol. Drug Saf. 27 , 38–45 (2018).

  Αρθρο   Μελετητής Google

 46. Chan, T.-C., Teng, Y.-C. & Hwang, J.-S. Ανίχνευση παρεκκλίσεων ασθενειών που μοιάζουν με γρίπη με άμεση παρακολούθηση των υπολειμμάτων Pearson προσαρμοσμένων μοντέλων αρνητικής διωνυμικής παλινδρόμησης. BMC Public Health 15 , 1–16 (2015).

  CAS   Άρθρο   Μελετητής Google

 47. Schwarz, G. Εκτίμηση της διάστασης ενός μοντέλου. Αννα. Στατ. 6 , 461-464 (1978).

  MathSciNet   Άρθρο   Μελετητής Google

 48. Lee, GM, Romero, JR & Bell, BP Εποπτεία ασφάλειας εμβολίων μετά την έγκριση για εμβόλια COVID-19 στις ΗΠΑ. JAMA 324 , 1937–1938 (2020).

  CAS   Άρθρο   Μελετητής Google

 49. Chan, PS et al. Αποτελέσματα για καρδιακή ανακοπή εκτός νοσοκομείου στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της πανδημίας της νόσου του κοροναϊού 2019. JAMA Cardio. 6 , 296–303 (2021).

  Αρθρο   Μελετητής Google

 50. Uy-Evanado, Α. et al. Απόκριση και αποτελέσματα εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Clin. Electrophysiol. 7 , 6–11 (2021).

  Αρθρο   Μελετητής Google

 51. Fardman, Α. et αϊ. Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου στην εποχή του Covid-19: Επίπτωση, κλινικά χαρακτηριστικά και ενδονοσοκομειακά αποτελέσματα – Ένα πολυκεντρικό μητρώο. PLoS ONE 16 , e0253524 (2021).

  CAS   Άρθρο   Μελετητής Google

 52. Team, S (Robert Koch-Institut, 2021).

 53. Δημόσια Υγεία Σκωτία – Ο COVID-19 έχει ευρύτερες επιπτώσεις στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης . https://scotland.shinyapps.io/phs-covid-wider-impact/

 54. Krammer, F. et al. Αποκρίσεις αντισωμάτων σε οροθετικά άτομα μετά από μία μόνο δόση εμβολίου mRNA SARS-CoV-2. N. Engl. J. Med. 384 , 1372–1374. https://doi.org/10.1056/NEJMc2101667 (2021).

  CAS   Άρθρο   PubMed   Μελετητής Google

 55. Sultanian, P. et al. Καρδιακή ανακοπή στον COVID-19: Χαρακτηριστικά και αποτελέσματα καρδιακής ανακοπής εντός και εκτός νοσοκομείου. Έκθεση από το Σουηδικό Μητρώο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης. Ευρώ. Heart J. 42 , 1094–1106. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa1067 (2021).

  CAS   Άρθρο   PubMed   PubMed Central   Μελετητής Google

 56. Lowe, J. et al. Πρόσβαση στο τμήμα έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια του COVID-19: Ανισότητες στη χρήση ανά φυλή/εθνικότητα, ασφάλιση και εισόδημα. West J. Emerg. Med. 22 , 552–560. https://doi.org/10.5811/westjem.2021.1.49279 (2021).

  Άρθρο   PubMed   PubMed Central   Μελετητής Google

 57. Choi, S. et αϊ. Ξαφνικός θάνατος που προκαλείται από μυοκαρδίτιδα μετά από εμβολιασμό BNT162b2 mRNA COVID-19 στην Κορέα: Αναφορά περίπτωσης που επικεντρώνεται στα ιστοπαθολογικά ευρήματα. J. Korean Med. Sci. 36 , 66 (2021).

  Αρθρο   Μελετητής Google

 58. Wenger, NK Γυναίκες και στεφανιαία νόσος: ένας αιώνας μετά τον Herrick: Υπό μελέτη, υποδιάγνωση και υποθεραπεία. Circulation 126 , 604–611 (2012).

  Αρθρο   Μελετητής Google

 59. Goldberg, Υ . et αϊ. Μειωμένη ανοσία μετά το εμβόλιο BNT162b2 στο Ισραήλ. New Engl. J. Med. 385 , 85 (2021).

  Αρθρο   Μελετητής Google

 60. Gill, JR, Tashjian, R. & Duncanson, E. Ιστοπαθολογικά καρδιακά ευρήματα αυτοψίας σε δύο εφήβους μετά τη δεύτερη δόση εμβολίου COVID-19. Αψίδα. Pathol. Εργαστήριο. Med. 6 , 66 (2022).

  Μελετητής Google

 61. Kitamura, Τ. et αϊ. Επιδημιολογία και έκβαση της εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής ενηλίκων μη καρδιακής προέλευσης στην Οσάκα: μια πληθυσμιακή μελέτη. BMJ Open 4 , e006462 (2014).

  Αρθρο   Μελετητής Google

 62. Böttiger, BW & Wetsch, WA Πνευμονική εμβολή καρδιακή ανακοπή: θρομβόλυση κατά την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και βελτιωμένη επιβίωση. Chest 156 , 1035–1036 (2019).

  Αρθρο   Μελετητής Google

 63. Laher, AE & Richards, G. Καρδιακή ανακοπή λόγω πνευμονικής εμβολής. Indian Heart J. 70 , 731–735 (2018).

  Αρθρο   Μελετητής Google

 64. Arnaout, Μ. et al. Εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή από εγκεφαλική αιτία: επιδημιολογία, κλινικά χαρακτηριστικά και έκβαση σε μια πολυκεντρική κοόρτη. Κριτ. Care Med. 43 , 453–460 (2015).

  Αρθρο   Μελετητής Google

Λήψη παραπομπών

Ευχαριστίες

Οι συγγραφείς θα ήθελαν να αναγνωρίσουν ότι αυτή η μελέτη αντιπροσωπεύει τις μεμονωμένες απόψεις των συγγραφέων και δεν αντιπροσωπεύει τις απόψεις των αντίστοιχων ιδρυμάτων με τα οποία συνδέονται. Οι συγγραφείς θα ήθελαν επίσης να ευχαριστήσουν τον καθηγητή Amos Adler, τον καθηγητή Shoshana Altuvia και τον Dr. Yoav Yecheszkeli για τα πολλά εποικοδομητικά σχόλια που βοήθησαν στη βελτίωση της έκθεσης αυτής της εργασίας.

Χρηματοδότηση

Ο συγγραφέας CS χρηματοδοτείται εν μέρει από μια μεταδιδακτορική υποτροφία από το Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, Βοστώνη, MA και μια υποτροφία Canadian Institutes of Health Research Fellowship.

Πληροφορίες για τον συγγραφέα

Συγγραφείς και Συνεργασίες

Συνεισφορές

Οι EJ, RL και CS ήταν υπεύθυνοι για την ιδέα και το σχεδιασμό της μελέτης. Οι RL και CS, ήταν υπεύθυνοι για τη βιβλιογραφική αναζήτηση. Οι EJ, RL, CS ήταν υπεύθυνοι για την απόκτηση δεδομένων. Οι EJ, RL και CS ήταν υπεύθυνοι για την ανάλυση και την ερμηνεία των δεδομένων. Οι RL και CS ήταν υπεύθυνοι για τη σύνταξη του χειρογράφου. Οι EJ, RL και CS ήταν υπεύθυνοι για την κριτική αναθεώρηση του χειρογράφου για σημαντικό πνευματικό περιεχόμενο. Οι RL και CS ήταν υπεύθυνοι για τη στατιστική ανάλυση. Οι RL και CS ήταν υπεύθυνες για τα στοιχεία. Ο αντίστοιχος συγγραφέας βεβαιώνει ότι όλοι οι συγγραφείς που αναφέρονται πληρούν τα κριτήρια συγγραφής και ότι κανένας άλλος που πληροί τα κριτήρια δεν έχει παραλειφθεί.

Αντίστοιχος συγγραφέας

Αλληλογραφία προς Ρέτσεφ Λέβι .

Δηλώσεις δεοντολογίας

Ανταγωνιστικά συμφέροντα

Ο συγγραφέας CS έχει χρηματοδοτηθεί εν μέρει από μια μεταδιδακτορική υποτροφία από το Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, Βοστώνη, MA και μια υποτροφία Canadian Institutes of Health Research Fellowship για άσχετη εργασία τα τελευταία τρία χρόνια. Ο συγγραφέας RL έχει λάβει επιχορηγήσεις και συμβόλαια (όλα γίνονται στο κύριο ίδρυμά του: MIT) από το Walmart Foundation, το World Wildlife Foundation, το Massachusetts General Hospital, την Food and Drug Administration, την Target Inc., καθώς και αμοιβές συμβούλων από τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις και τις ΗΠΑ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τιμητική διάλεξη στην Pepsico για άσχετη εργασία τα τελευταία τρία χρόνια.

Επιπλέον πληροφορίες

Σημείωση εκδότη

Το Springer Nature παραμένει ουδέτερο όσον αφορά τις διεκδικήσεις δικαιοδοσίας σε δημοσιευμένους χάρτες και θεσμικές σχέσεις.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Δικαιώματα και δικαιώματα

Ανοιχτή πρόσβαση Αυτό το άρθρο αδειοδοτείται με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License, η οποία επιτρέπει τη χρήση, την κοινή χρήση, την προσαρμογή, τη διανομή και την αναπαραγωγή σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή, αρκεί να αποδίδετε τα κατάλληλα εύσημα στον αρχικό δημιουργό και την πηγή, δώστε έναν σύνδεσμο προς την άδεια Creative Commons και υποδείξτε εάν έγιναν αλλαγές. Οι εικόνες ή άλλο υλικό τρίτων σε αυτό το άρθρο περιλαμβάνονται στην άδεια Creative Commons του άρθρου, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά σε ένα πιστωτικό όριο για το υλικό. Εάν το υλικό δεν περιλαμβάνεται στην άδεια Creative Commons του άρθρου και η χρήση για την οποία προορίζεται δεν επιτρέπεται από νομοθετική ρύθμιση ή υπερβαίνει την επιτρεπόμενη χρήση, θα χρειαστεί να λάβετε άδεια απευθείας από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. Για να δείτε ένα αντίγραφο αυτής της άδειας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ .

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.