ΜΗΠΩΣ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ, ΟΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (29ης ΜΑΪΟΥ 1453);

Πήραν την Πόλιν πηραν την και την αγιά Σοφιά μας, το καύχημα της Ρωμηοσύνης!

ΜΕΡΟΣ  4ον

 1. ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Συνέχεια 3ου μέρους)

8ον/. Πνευματική Ερημία των λεγομένων Πνευματικών ταγών και του Εκπαιδευτικού προσωπικού, ΟΛΩΝ των βαθμίδων εκπαιδεύσεως

α. Οι Πνευματικοί ταγοί (και των τριών βαθμίδων Εκπαιδεύσεως):

 • Μετέτρεψαν ή ανέχθηκαν την μετατροπήν των Εκπαιδευτικών και Πνευματικών Ιδρυμάτων σε θερμοκήπια αμαθείας, αφελληνισμού και αντιχριστιανισμού. Δεν ομιλούν στους εκπαιδευομένους ούτε για το Ελληνικόν Έθνος και το μεγαλείο του, ούτε για την συνταγματικώς κατοχυρωμένη, τουλάχιστον μέχρι τώρα, κρατούσα Ορθόδοξη Πίστη και την Ελληνοχριστιανική Διαπαιδαγώγηση (Άρθρον 16 του ισχύοντος Συντάγματος).
 • Μετασχημάτισαν την Ελληνική γλώσσα σε μωσαϊκοποιημένο εργαλείο παρά φύση βιασμού της, και κατέστρεψαν το Ελληνικόν ήθος και το Ορθόδοξον πνεύμα.

Η διαστροφή της Θεόμορης Ελληνικής Γλώσσης, σε συνδυασμό με την λεξιπενία των λεγομένων πνευματικών και ακαδημαϊκών διδασκάλων (κραυγαλέως φανερόν σημείον των καιρών μας), αποτελεί μία από τις βασικότερες αιτίες της πνευματικής ερημίας, της πνευματικής ηγεσίας της χώρας.1

 • Ναρκοθέτησαν όλες τις ατραπούς της αληθείας και τις προσβάσεις προς τις πηγές αληθούς γνώσεως και έρριψαν άπλετο «φως» σε μία λεωφόρο σκοταδισμού, πλαστογραφημένης και παραποιημένης Γραμματείας-Απάτης («απόκρυφη» γραμματεία κυρίως των πρώτων μ.Χ. αιώνων, συγγραφή συμβατικής ιστορίας, Θεοποίηση της επιστήμης/ επιστημονικολογία, πνευματική «αναγέννηση» της Δύσεως / αντιχριστιανική κοσμοθεώρηση, «διαφωτισμός»/σκοταδισμός, λογικοκρατία, κλπ.), την οποίαν χαρακτήρισαν «ανθρωπιστική» και δογματικώς, ως μοναδική διέξοδο στην αναζήτηση της γνώσεως και της αληθείας !!!
 • Διδάσκουν με την μορφή δόγματος την απαράδεκτη και αντιεπιστημονική θεωρία της αυτομάτου γενέσεως και εξελίξεως και απαξιώνουν/αρνούνται την Δημιουργία της Κτίσεως από τον Θεόν Δημιουργόν-Κτίστην, όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, όταν τα ΠΑΝΤΑ στην Κτίση μαρτυρούν την ύπαρξη Δημιουργού.
 • Προσκολλώνται αποκλειστικώς στην διδακτέα ύλη που περιλαμβάνεται στα εγχειρίδια, τα οποία συντάσσονται από «ειδικούς» επιστήμονες, τουτέστιν ανθρώπους του Συστήματος, αμοιβομένους αδρώς, και στα οποία (εγχειρίδια) :

Δεν παρουσιάζονται οι αλήθειες αφορώσες στην γενεαλογία των Ελλήνων, τους διαχρονικούς εχθρούς του Γένους, τους σημαντικώτερους ενδόξους ή μη, ιστορικούς σταθμούς της Ελληνικής ιστορίας, τα αληθή αίτια και αφορμές, τόσον των δύο παγκοσμίων πολέμων, όσον και των πολέμων της Ελλάδος διαχρονικώς (προχριστιανικώς και μεταχριστιανικώς), τους πρωταγωνιστές των εθνικών και εκκλησιαστικών αγώνων, την πολιτική ιστορία των Ελλήνων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, τα αίτια των εθνικών διχασμών, την Ορθόδοξη πίστη και τις πλάνες-απάτες ΟΛΩΝ των ανθρωπίνων θρησκειών, κλπ.

Καταγράφονται παραποιημένα-πλαστογραφημένα γεγονότα και χαλκευμένα στοιχεία για πρόσωπα-πρωταγωνιστές των γεγονότων, με αποτέλεσμα οι σύγχρονοι Έλληνες,ιδιαιτέρως οι Ελληνόπαιδες:

.Να αγνοούν την αληθινή ιστορία των προγόνων τους και τις σελίδες δόξης τους Έθνους τους.

.Να πληροφορούνται ή διδάσκονται μόνον όσα ψευδή, παραπλανητική, πλαστογραφημένα ανθελληνικά στοιχεία περιλαμβάνονται στα κείμενα που επιβάλλει το Σύστημα, ως ιστορικά γεγονότα, με παράλληλη διδακτέα ύλη εγκυκλοπαιδικής α-παιδείας και αντιγνώσεως.

.Να δέχονται ή ανέχονται, χωρίς να τους παρέχεται δυνατότητα διαλόγου ή αντιλόγου, μέσα από τις σελίδες των εγχειριδίων, την προβολήν κοινωνικών προτύπων και πρωταγωνιστών, δήθεν, ατόμων διεστραμμένων, ανθελλήνων, αντιχριστιανών και άλλων, των οποίων οι αρχές και οι δραστηριότητές τους στον δημόσιον και ιδιωτικόν βίον τους, είναι αντίθετα προς την ανθρώπινη φύση, τον διαχωρισμό των δύο φύλλων και την κοινωνική ηθική.

 • Δεν αντιδρούν και μάλλον προωθούν αμέσως ή εμμέσως την παράλογη αντίληψη ότι ο Ευρωπαίος υπερέχει ή είναι ισοδύναμος του Έλληνος λες και ο Ευρωπαίος είναι έννοια εθνική, φυλετική ή πνευματική, συγκρίσιμη με αυτήν του Έλληνος. Έτσι η νέα ευρωπαϊκή τυραννία, υποχρεώνει τον Έλληνα να προσαρμόζεται στα λεγόμενα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα κατασκευαζόμενα από τις σκοτεινές δυνάμεις του Συστήματος.
 • Στέρεψαν σκοπίμως τις πηγές πνευματικών ηγετών και προτύπων και αντί να ποτίζουν τις ψυχές των ελληνοπαίδων με το «ύδωρ της ζωής» που είναι ο Ιησούς Χριστός, τα παραδείγματα των φωτισμένων Πατέρων, των μαρτύρων της Πίστεως και της Εθνικής Ελευθερίας, τις δηλητηριάζουν με «τα άθεα γράμματα», το «μολυσμένο νερό» ιδεών, αρχών και αξιών, που διετύπωσαν δήθεν ανθρωπιστές και «φωτισμένα μυαλά» «παγκοσμίου κύρους», που αντλείται από τα ανθελληνικά-μισελληνικά-αντιχριστιανικά υδραγωγεία της Νέας Εποχής.2

β. Το εκπαιδευτικόν προσωπικόν όλων των βαθμίδων εκπαιδεύσεως, από εγκληματική αδιαφορία τόσον στην έρευνα όσον και στην εμβριθή μελέτη της Ελληνικής Ιστορίας, από ασυγχώρητο φόβο για πιθανή απώλεια της διδασκαλικής θέσεως ή καθηγητικής έδρας, από πνευματική ένδεια και αγνωσία, λόγω αποκλειστικής προσκολλήσεώς τους στην συμβατική Ιστορία ή εξ αιτίας διεθνιστικών πολιτικών πεποιθήσεών τους, που χαρακτηρίζουν την πλειονότητα από αυτούς:

ΑΔΥΝΑΤΕΙ να προσεγγίσει την αλήθεια, να προβάλλει το αληθινό Ελληνικό πνεύμα και να διδάξει το Εθνικό φρόνημα. ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ ή μάλλον πολεμά την Ορθόδοξη Πίστη.

ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ έντονα σημάδια ελλείψεως παιδείας, απουσίας αρετής, αμαθείας, αγραμματοσύνης, αγνοίας της Ελληνικής γλώσσης.

ΘΕΩΡΕΙ την Παιδείαν ως μέσον προς αποθησαυρισμόν γνώσεων και μόνον. Τοιαύτη θέση αποτελεί παράνοιαν και μανίαν, καθ’ όσον οι μεν γνώσεις μόνες τους, ματαιοδοξίας λαμπρότητα δύνανται να επιδείξουν, η δε παιδεία όπως και η επιστήμη, εάν δεν υπηρετεί ανωτέρους ηθικούς και κοινωνικούς σκοπούς, καθίσταται αλαζονείας τρόπος και δυνάστης ζωής.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την Εθνική Παιδεία (Ελληνοχριστιανική αγωγή) και στην θέση της προβάλλει την μετασχηματισμένη σε Διεθνιστικό/Κοσμοπολίτικο Ψευδοανθρωπιστικό εργαλείο καταστροφής του Ελληνικού ήθους και πνεύ-ματος, αφελληνισμένη Ευρωπαϊκή/Ανθρωπιστική Α-παιδεία.

ΔΕΝ ΔΙΔΑΣΚΕΙ πλέον για Πατρίδα, Έθνος, Γένος, Ελληνισμό, Ρωμηοσύνη, Ρωμανία, Ορθόδοξη Πίστη, αλλά εξυμνεί την Εθνοκτόνον Παγκοσμιοποίηση, τον Θεοποιημένον Ανθρωπισμόν, τον μηχανισμόν πολτοποιήσεως των λαών (Πολυπολιτισμόν), τον Ξενόφερτον «Διαφωτισμόν» (βλέπε Σκοταδισμόν), τον ισωπεδωτικόν Οικουμενισμόν, τον εθνοδιαλυτικόν Διεθνισμόν και την ασύδοτη Ελευθερία (Αναρχισμόν και Ανομίαν).

Έτσι, οι Ελληνόπαιδες δεχόμενοι ένα καταιγισμό «γνώσεων» περί κόσμου, Ανθρωπισμού, Ελευθερίας και Δημοκρατίας, όπως τις εννοούν και διδάσκουν οι εχθροί της πίστεως και του Ελληνισμού, αναγκάζονται να παρακάμπτουν την οδό της αληθούς γνώσεως περί Ήθους, αρετής, Έθνους και Πίστεως και να ακολουθούν ατραπούς Αντιγνώσεως, Εθνικής Λήθης, πνευματικού σκότους, ψευδαισθήσεων, ηθικής καταπτώσεως και θρησκευτικής αλλοτριώσεως.

9ον/. Οικουμενισμός-Παγκοσμιοποίηση

Αποδοχή της Παγκοσμιοποιήσεως και του Συγκρητιστικού Οικουμενισμού σημαίνει:

Αυθαίρετη θεώρηση της οντολογικής υπάρξεως του ανθρώπου και της δημιουργίας του κόσμου (Διδασκαλία εξελικτικής θεωρίας με την μορφή δόγματος), απορριπτομένης της θεωρίας, έστω, του Θεού/Δημιουργού-Κτίστη των πάντων.

Συμπόρευση / συμπροσευχή και συλλειτουργία των εκπροσώπων της κρατούσης και επισήμου θρησκείας, με εκπροσώπους των άλλων θρησκευτικών / παραθρησκευτικών δογμάτων, μέχρι την καθιέρωση μιάς κοινής παγκόσμιας θρησκείας, για όλους τους λαούς.

Ανάμιξη πολιτισμών και λαών/φυλών και δημιουργία μιας πολυφυλετικής και πολυπολιτισμικής κοινωνίας, καταργουμένων των ιστορικών και φυσικών διακρίσεων λαών-φυλών-πολιτισμών.

Σταδιακή απώλεια της Εθνικής και θρησκευτικής ταυτότητος/ ιδιοπροσωπείας.

Σιωπηρή συμφωνία ή ανοχή στην επιβολή ενός σχεδίου ολοκληρωτικής υποταγής ανθρώπων-λαών-εθνών, σε μία Παγκόσμια υπερκυβέρνηση με το πρόσχημα της παγκόσμιας ειρήνης, αδελφότητος και ευημερίας, για την οριστική, όπως λένε οι παγκοσμιοποιητές και κοσμοκράτορες, απαλλαγή των ανθρώπων από τα δεινά τους. Θεωρία την οποίαν η ιστορία, απέδειξε ουτοπία και φενάκη.

Απόρριψη ή αποσιώπηση της Οικουμενικότητας του Ελληνισμού. Περιθωριοποίηση ή επιλεκτική στοχοποίηση της Ορθοδοξίας, επειδή η Ορθοδοξία:

.Καταδικάζει τις ιδέες και διακηρύξεις των Οικουμενιστών.

.Αποκαλύπτει τα σχέδια των νωτοφόρων της Νέας Εποχής.

.Καταρρίπτει τον μύθο περί Εξελικτικής Δημιουργίας του κόσμου.

.Διδάσκει την λατρεία του Τριαδικού Θεού ως του μόνου αληθινού Θεού και Δημιουργού των Πάντων, εκ του μηδενός.

Κατηγοριοποίηση της Ορθοδοξίας ως μιας Θρησκειολογικής συνιστώσας και όχι ως της μοναδικής οδού της Αληθείας. Δηλαδή, ως μίας ανθρώπινης θρησκείας όπως όλες οι άλλες γνωστές «μονοθεϊστικές» και λοιπές λιγώτερον γνωστές. Η αναγνώριση της Ορθοδοξίας ως επισήμου θρησκείας του Ελληνικού Κράτους, συνταγματικώς κατοχυρωμένης, στην πράξη αποδεικνύεται τυπική. Ουσιαστικώς η Ορθοδοξία «αναχωνεύεται» με όλες τις άλλες θρησκείες, στο χωνευτήρι του Οικουμενισμού.

Άρνηση της Αυθεντίας και Θεοπνευστίας μέρους ή ολόκληρης της Αγίας Γραφής. Παραλλήλως αμφισβήτηση ή άρνηση της Θεότητος του Ιησού Χριστού τον οποίον (Ιησούν), αρκετοί θεωρούν ως ένα ιστορικό πρόσωπο, ως Μύστη στο ιστορικό γίγνεσθαι, όπως ο Βούδδας, ο Κομφούκιος, ο Μωάμεθ, κ.α.

Απόρριψη ή αμφισβήτηση των δογμάτων της Ορθοδοξίας και αντικατάστασή τους από «αρχές» παγκόσμιας αποδοχής, όπως λένε, βασιζόμενες στην Αγάπη, Κατανόηση, Ανεκτικότητα, Ειρήνη, Παγκόσμια Αδελφοσύνη, κοινούς λατρευτικούς κανόνες, με την σημασία που καθορίζουν οι Οικουμενιστές/Παγκοσμιοποιητές στις «αρχές» τους.

Επιβολή μιας παγκόσμιας θρησκείας στην οποία θα λατρεύεται Ένα Υπέρτατο Όν ή ένας Θεός (γενικώς) αγνώστου ονόματος, ταυτότητος και Ιδιωμάτων.

Υπάρχουν άραγε πολίτες τόσον αδαείς, ανόητοι, τυφλίνες που δεν αντιλαμβάνονται σε ποιες αντεθνικές ατραπούς, κοινωνικά αδιέξοδα, και «κρήνες» απογαλακτισμού από την Ορθοδοξία, οδηγούν οι θεωρίες περί Οικουμενισμού και Παγκοσμιοποιήσεως;

Δυστυχώς υπάρχουν και αρκετοί μάλιστα..Αυτό είναι ένα από τα αποτελέσματα της ανενόχλητης προπαγάνδας περί Οικουμενισμού και Παγκοσμιοποιήσεως. Στην προκειμένη περίπτωση, την μεγαλύτερη και ακεραίαν ευθύνη, φέρει ο Αποστάτης της άπαξ παραδοθείσης Πίστεως, η σημερινή Διοίκηση της Ελλαδικής Εκκλησίας.

10ον/. Υποκριτική, ανθελληνική, προδοτική στάση της προτεσταντικής και Φραγκοπαπικής Δύσεως, στα κρίσιμα Εθνικά μας ζητήματα.

α. Η υποκριτική και ανθελληνική στάση των δυτικών και των λεγομένων συμμάχων μας, απέναντι στα εθνικά μας θέματα, μεταπολεμικώς, απεδείχθη εμπράκτως στις εξής κρίσιμες περιόδους του Ελληνικού Έθνους:

1/. Στο θέμα της Ελληνικής Βορείου Ηπείρου, την οποίαν παρέδωσαν ετσιθελικώς, στους Σκιπετάρους ληστάρχους .

2/. Κατά την διάρκειαν του συμμοριτοπολέμου, του επιλεγομένου από τους Συστημικούς, «εμφυλίου» πολέμου, υποστηρίζοντες ισοδυνάμως αμφότερες τις αντιμαχόμενες πλευρές, την νόμιμη κυβέρνηση με τον Εθνικόν στρατόν και τους αναρχοληστοσυμμορίτες, εθνοδιαλυτές, και επίδοξους ανατροπείς της νόμιμης κυβερνήσεως.

3/.Στα θλιβερά γεγονότα της Κωνσταντινουπόλεως, τον Σεπτ. 1955 (δολοφονίες Ελλήνων, βιασμοί Ελληνίδων, καταστροφές-λεηλασίες Ελληνικών περιουσιών, πογκρόμ-διωγμοί Ρωμηών της Πόλης, υπό τα απαθή βλέμματα όλων των υποτιθέμενων φίλων και συμμάχων).

4/. Στο Κυπριακό ζήτημα με την δημιουργίαν του δήθεν ανεξάρτητου Κυπριακού κράτους (1959-1960), με την υπογραφήν συνθηκών, στις οποίες, κατ’απαίτησή τους, ενέταξαν την Τουρκίαν ως «εγγυήτριαν δύναμη»..

Από που και έως πού, εγγυητές οι βάρβαροι Τούρκοι, άθλιοι «φίλοι» και άσπονδοι «σύμμαχοι» ;

5/. Στην περίοδον της Κυπριακής τραγωδίας (1974), με την Τουρκική εισβολή και την ένοχη ανοχή τους, μέχρι σήμερα, στην κατοχήν του 37% της Κύπρου από τα Τουρκικά στρατεύματα.

6/. Στην επιμονή τους για δήθεν μόνιμη λύση του Κυπριακού, αρχικώς με το κατάπτυστον σχέδιον Ανάν, και στην συνέχεια με τις αφόρητες πιέσεις προς την Ελληνική πλευρά μονομερώς, να δεχθεί ουσιαστικώς διχοτομική λύση, χωρίς να προηγηθεί αποχώρηση των Τουρκικών στρατευμάτων.

7/. Στο θέμα της ονομασίας του κράτους των Σκοπίων, με την επιβολή του ονόματος της Μακεδονίας και ταυτοχρόνως αποδόσεως «μακεδονικής» γλώσσας και ταυτότητος. Όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες, το υποτιθέμενον Χριστιανικόν Βατικανόν και όχι μόνον, ανεγνώρισαν από πολύ ενωρίς, το κρατίδιον των Σκοπίων με το όνομα Μακεδονία και μετά την υπογραφή της επαίσχυντης συμφωνίας των Πρεσπών, με το όνομα: «Βόρεια Μακεδονία».

8/. Στην διαχρονικώς και απαραδέκτως χαλαρή στάση τους, στις καθημερινές προκλήσεις, παραβιάσεις-παραβάσεις του εθνικού θαλάσσιου και εναέριου χώρου καθώς και τις απειλές κατά της Ελλάδος και της Κύπρου.

β. Στην εποχή μας καθιστάμεθα μάρτυρες της εμφανώς υποκριτικής και αμετάβλητης φιλοτουρκικής, φιλοσκιπετάρικης, και φιλοσκοπιανής στάσεως της Δύσεως και των λεγομένων συμμάχων μας, σε όλα τα Εθνικά μας θέματα (Σκοπιανό, Κυπριακό, Βορειοηπειρωτικό, Αιγαίον, Ενεργειακά δικαιώματα, επιθετική στάση της Τουρκίας, κλπ).Τα παραδείγματα είναι πολλά, γνωστά κατά κόρον δημοσιοποιημένα και τόσον εμφανή στον Ελλαδικό και διεθνή ορίζοντα, ώστε να μην χωρούν αμφισβητήσεως.

11ον/. Εμφανής στρατιωτική υπεροχή (ποσοτική) των Νέο-Οθωμανών (Ψευδο-νεοτούρκων) και συνεχείς προκλήσεις τους στην θάλασσα του Ελληνικού Αιγαίου Πελάγους.

Πολλές φορές οι αριθμοί και τα μεγέθη μιλάνε από μόνοι τους. Για την μέτρηση της στρατιωτική ισχύος μιας χώρας, είναι απαραίτητοι για κάθε επιτελείο. Στην περίπτωση ΕλλάδαςΤουρκίας οι αριθμοί είναι σαφέστατα με το μέρος της γείτονος, σύμφωνα με αμερικανική ιστοσελίδα.

To globalfirepower.com είναι μια ιστοσελίδα που υπολογίζει την στρατιωτική ισχύ των χωρών. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, η τελική κατάταξη λαμβάνει υπόψη πάνω από 50 παράγοντες. Η υπεροπλία δεν προκύπτει μόνο από την καθαρή αριθμητική υπεροχή, αλλά κυρίως από το είδος των οπλικών συστημάτων (π.χ. 100 ναρκαλιευτικά είναι κατώτερα από 10 αεροπλανοφόρα). Τα πυρηνικά οπλοστάσια δεν υπολογίζονται αλλά οι χώρες που τα διαθέτουν κερδίζουν ένα πλεονέκτημα στον Δείκτη Ισχύος τους (Power Index). Λαμβάνονται υπόψη γεωγραφικοί παράγοντες, πλουτοπαραγωγικές πηγές, βιομηχανία κ.ο.κ. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί το μέγεθος του στρατού. Οι πολυπληθείς χώρες έχουν εύλογο πλεονέκτημα.

Δίπλα από κάθε χώρα παρατίθεται και ο δείκτης ισχύος της με το 0 να αποτελέι το τέλειο σκορ. Η Τουρκία έχει δείκτη ισχύος 0,2623, ενώ η Ελλάδα 0,5147. Με λόγο 1/1,96, η Τουρκία σύμφωνα με την ιστοσελίδα διαθέτει διπλάσια, σχεδόν, στρατιωτική ισχύ από την Ελλάδα.

Πηγές πληροφοριών για τον υπολογισμό των δεδομένων αποτελούν η CIA, το World Factbook, το Wikipedia, ιστοσελίδες οργανισμών, τα ΜΜΕ και συνεισφορές χρηστών.

Η Ελλάδα για το 2016, καταλαμβάνει την 28η θέση σε σύνολο 126 χωρών, ανάμεσα στην Ισπανία και την Σουηδία, με την Τουρκία να βρίσκεται στην 8η θέση, πάνω από την Γερμανία. Τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν, όπως είναι αναμενόμενο οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα, ενώ ακολουθούν η Ινδία, η Γαλλία, η Βρετανία και η Ιαπωνία στην 7η θέση.

Μια σύγκριση Ελλάδας-Τουρκίας δείχνει μεγάλη υπεροχή της Τουρκίας σε όλα τα επίπεδα. Στον σπουδαιότερο τομέα, το ανθρώπινο δυναμικό, ο τουρκικός στρατός, υπερτερεί με 410.500 μάχιμους στρατιώτες έναντι 180.000 στην Ελλάδα. Η Τουρκία διαθέτει 185.000 άνδρες σε εφεδρεία, ενώ η Ελλάδα 280.000 – ένας από τους ελάχιστους τομείς που υπερτερεί. Ωστόσο, η Τουρκία διαθέτει 35 εκ. κατάλληλους προς στράτευση άνδρες έναντι 4 εκ. της Ελλάδας, ενώ κάθε χρόνο 1.36 εκ. Τούρκοι φτάνουν σε στρατεύσιμη ηλικία, έναντι 105.000 Ελλήνων.

Αν και οι δύο χώρες διαθέτουν ίσο αριθμό μαχητικών αεροσκαφών (206 προς 207), η Τουρκία διαθέτει διπλάσιο αριθμό ελικοπτέρων (445 προς 224) και διπλάσιο αριθμό μεταγωγικών (439 προς 215) με μια συνολική αναλογία αεροσκαφών όλων των τύπων 6 προς 10.

Διπλάσια δύναμη διαθέτει η Τουρκία και σε άρματα μάχης. 3.778 τανκς έναντι των 1.556 ελληνικών, 7.550 θωρακισμένα οχήματα έναντι 4.209 ελληνικών και 1.013 αντιαρματικά έναντι των 547 ελληνικών.

Οι στόλοι των δύο χωρών παρουσιάζονται ισοδύναμοι σε γενικές γραμμές με την Τουρκία να διαθέτει μεγαλύτερο αριθμό μικρότερων σκαφών (συνολικά 194 έναντι των 115 ελληνικών).

Όμως η Τουρκία έχει τριπλάσιο προϋπολογισμό αμυντικών δαπανών, ύψους 18 δις δολ., έναντι 6 δις δολ. της Ελλάδος, πενταπλάσια εργατική και συγκριτική αγοραστική δύναμη, και συντριπτικά μεγαλύτερη παραγωγή και στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου. 

Με την στρατιωτική εισβολή το 1974 και την εφαρμογή πολιτικής εθνοκαθάρσεως και εποικισμού στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου, η Τουρκία έκανε το πρώτο βήμα στην υλοποίηση του στρατηγικού της στόχου για τον έλεγχο ολόκληρης της νήσου. Η συνεχιζόμενη παραμονή των Τουρκικών Δυνάμεων Κατοχής, ΧΩΡΙΣ ΕΝΟΧΛΗΣΗ από την ….ανθρωπιστική και ….δημοκρατική Διεθνή κοινότητα, συνιστά την σημαντικότερη απειλή για την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, και κατ’ επέκταση του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, η οποία στηρίζεται στην Εθνική Φρουρά και την συνδρομή των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε περίπτωση κρίσεως ή πολέμου.

12ον/. Ανθελληνικός ρόλος του Διεθνούς Σιωνισμού, εγχωρίως (ΚΙΣ) και διεθνώς (των Ταλμουδιστών Ιουδαίων, Δανειστών και Τραπεζιτών)

Πολλάκις έχομεν αναφερθεί στο θέμα της ανθελληνικής δράσεως του Διεθνούς Σιωνισμού, κυρίως στα Εθνικά μας θέματα, με συγκεκριμένα στοιχεία και πολλές πηγές και δεν προτιθέμεθα να επανέλθουμε. Εάν αναλογισθεί κανείς ότι το λεγόμενο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο (Κ.Ι.Σ.), αποτελεί τον πυρήνα των ευρισκόμενων στην Ελλάδα Σιωνιστών, καθώς σύμφωνα με δήλωση του μεταστάντος προέδρου του Ι. Λόβιγγερ (περιοδικό ”Χρονικά”, Ιανουάριος 1985), «ο εν Ελλάδι εβραϊσμός υπήρξε ανέκαθεν σιωνιστικός», σε συσχετισμό με την δήλωση του ιδίου ότι «ο Σιωνισμός συνιστά ένα εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα», διαφαίνεται ευκρινώς η επικινδυνότητα της Σιωνιστικής διεισδύσεως στον ελλαδικό χώρο.

Ήδη από το 1946, ανασυστάθηκε το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, με αρχική του αξίωση να μεταβληθεί ο Αστικός Κώδικας. Η αλλαγή αυτή, είχε ως βασικό στόχο την ψήφιση ειδικού νόμου, βάσει του οποίου οι περιουσίες των αποθανόντων εβραίων, χωρίς συγγενείς, περιέρχονταν στο Κ.Ι.Σ., χωρίς μάλιστα αυτό να υποχρεούται να πληρώσει φόρο κληρονομιάς.3

Θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι εντός των κόλπων του Κ.Ι.Σ. λειτουργούν το παράρτημα της Σιωνιστικής Διεθνούς Οργανώσεως “Μπένε Μπερίτ”, η δράση της οποίας είναι ιδιαίτερα ζωτική, σε παρασκηνιακό επίπεδο ανά τον κόσμον, καθώς και η «Ένωση Σιωνιστών Ελλάδας».

Είναι γνωστός ο ανθελληνικός ρόλος του Διεθνούς Σιωνισμού (αυτονομία της Μακεδονίας υπό Εβραϊκή διοίκηση, υποστήριξη των Βουλγάρων για την «Μακεδονία του Πιρίν», Μικρασιατική καταστροφή, Κυπριακό, Ανεξάρτητη Κρήτη, κλπ), αλλά και η ανθελληνική προπαγάνδα που διεξάγεται σήμερα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού για τα μείζονα εθνικά μας θέματα (Μακεδονικό, Ελληνικότητα της μακεδονίας, κλπ), χρηματοδοτούμενα από Σιωνιστές, με επικεφαλής τον γνωστόν μισέλληνα Τζωρτζ Σόρος.

Τέλος σημειώνεται ότι, ένα από τα κόμματα των τοποτηρητών της ξενοκρατίας στην χώρα μας είναι το ΚΚΕ, το οποίον ιδρύθηκε από τους Εβραίους όπως οι ίδιοι παραδέχονται («Χρονικά», επίσημο όργανο του ΚΙΣ, τ. Σεπτ.-Οκτ. 1992, σ. 13-14). Τα ΚΚΕ, μέχρι σήμερα, ΔΕΝ έχει δηλώσει έμπρακτη και δημόσια μετάνοια, για τα εγκλήματα που διέπραξε και τις αντεθνικές ενέργειες στις οποίες προέβη, διαρκούντος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και μετά απ’ αυτόν, σε βάρος του Ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Με τους πράκτορες του Διεθνούς Σιωνισμού στα σπλάχνα μας και μηχανήματα της ΕΥΠ, Ισραηλινής κατασκευής και προελεύσεως, για παρακολουθήσεις, υποτίθεται, κατασκόπων και λοιπών παρανόμως δρώντων, είναι δυνατόν να ομιλούμε για ελεύθερον και ανεξάρτητον Ελληνικόν κράτος;

13ον/. Η Πευματική Ανομία/Αποστασία των Ρωμηών/ Ελλήνων (αρχόντων, Διοικήσεως Ελλαδικής Εκκλησίας, κλήρου και λαού), από την Ορθόδοξη Πίστη).

α. Οι προφητικοί λόγοι του διδασκάλου του γένους μας Ιωσήφ Βρυεννίου ( Βλέπε Μέρος 1ον), είναι ιδιαιτέρως επίκαιροι στις ημέρες μας καθ’ όσον, τα πνευματικά αίτια της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, είναι παρόμοια με εκείνα που μας οδήγησαν στην σημερινή κατάσταση Ανομίας και Αποστασίας από την Ορθόδοξη Πίστη, με συνεπακόλουθο την πολιτικο-οικονομική επιτροπεία-κατοχή και μετατροπή της Ελλάδος σε προτεκτοράτο των Ιουδαιοταλμουδιστών τραπεζιτών και δανειστών.

Πλέον των όσων αναφέραμε (Μέρος 1ον), αρκεί να σταθούμε, σε δύο σοβαρές επισημάνσεις του Ιωσήφ Βρυεννίου, όπως προκύπτουν από την μελέτη των διασωθέντων κειμένων του, για να διαπιστώσουμε την ομοιότητα των «σημείων των καιρών» της εποχής του, με τα σημερινά, σε ό,τι αφορά την στάση των Εκκλησιαστικών ποιμένων, των υποτιθέμενων Φυλάκων της Ορθοδόξου Πίστεως και προπυργίων του Ελληνισμού:

1/. Στην τελευταία προτροπή-συμβουλή του (Στον λόγον που εξεφώνησε στο παλάτι, την Μεγάλη Παρασκευή (14 Απριλίου) του έτους 1419, τριάντα τέσσερα (34) χρόνια πριν την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, «επί παρουσία βασιλέων και λοιπών αρχόντων της Πόλης), που είναι: «μηδείς ιερέων τοις δυσσεβούσιν ιερεύσι συλλειτουργή (ΣΣ: εννοεί τους λατίνους και λατινόφρονας), μηδέ τις των κοσμικών αυτούς εκδική».4

2/. Όπως λέγει σε άλλα κείμενά του, στην Κωνσταντινούπολη την εποχή εκείνη ζούσαν περίπου 70.000 κάτοικοι και μάλιστα ο ίδιος έκανε έκκληση στους Κωνσταντινουπολίτας, χωρίς να υπάρχη ανταπόκριση, να συντελέσουν στην ανοικοδόμηση των τειχών της, εν όψει του μεγάλου κινδύνου. Όμως «οι κάτοικοι, ιδιαιτέρως οι πλούσιοι, ασχολούμενοι με την αύξηση των ατομικών τους εσόδων, αδιαφορούσαν, με αποτέλεσμα η πόλη να ομοιάζη, όπως λέγει, με «σεσαθρωμένον» πλοίον που ήταν έτοιμο να βυθισθή».

β. Επειδή έχουμε αναφερθεί ήδη στις αποστασίες των σημερινών αρχόντων της Ελλαδικής πολιτείας, θα καταχωρίσουμε τα βασικώτερα «σημεία των καιρών», τουτέστιν τις εμφανείς άνομες ενέργειες και παραλείψεις των σημερινών Ελλαδιτών ιεραρχών ποιμένων, κληρικών και μοναχών, οποιασδήποτε βαθμίδος (κυρίως του αρχιεπισκόπου και επισκόπων), υπευθύνων για την κατήχηση και πνευματική πανοπλία του λαού, που συνιστούν Αποστασία από την άπαξ παραδοθείσα Ορθόδοξη Πίστη. Συγκεκριμένα, οι σημερινοί Ελλαδίτες ιεράρχες, κληρικοί και μοναχοί:

 • Λησμόνησαν και ενόθευσαν τα δόγματα της «άπαξ παραδοθείσης πίστεως», χάριν κοσμικών αξιωμάτων και προσωπικών οφελημάτων.
 • Μετεμορφώθησαν σε λύκους με ένδυμα ορθόδοξου ποιμένος, αρεσκόμενοι στο να συνεστιάζονται και να φωτογραφίζονται με τους δημίους ή αμετανόητους απογόνους των δημίων του Ελληνισμού και τους απηνείς διώκτες της Ορθοδοξίας.
 • Έπαυσαν να αντιδρούν κατά των πολεμίων της Ορθοδοξίας που επιτίθενται κατά κύματα και δεν ενημερώνουν το ποίμνιον, για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς του Έθνους και της Ορθοδοξίας.

Έγιναν πλέον παροιμιώδεις, η Αλαλία της σημερινής διοικήσεως για την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών, τις ύβρεις, συκοφαντίες και βλασφημίες κατά του Τριαδικού Θεού, της Θεοτόκου, των Αγίων και Πατέρων της Εκκλησίας, και του περιεχομένου της Αγίας Γραφής, καθώς και η Ιχθυώδης αφωνία των μεταπολιτευτικών Διοικήσεων της Ελλαδικής Εκκλησίας, στα Εθνικά θέματα, πλην της φωτεινής εξαιρέσεως του μακαριστού Χριστοδούλου και του πατριώτου μακαριστού Σεραφείμ,

 • Δεν έχουν συνειδητοποιήσει (η μεγάλη πλειοψηφία από αυτούς), ότι ο Ιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης, με τον Οποίον συνωμιλούσαν ο Μωϋσής και οι προφήτες, είναι ο Ιησούς Χριστός και ΟΥΔΕΜΙΑΝ σχέση έχει με τον «θεόν» του Ταλμούδ που λατρεύουν οι σημερινοί Ιουδαίοι (Jews ή Israelians).

Αυτό είναι αποτέλεσμα της αγραμματοσύνης και πλήρους αγνοίας της Αγίας Γραφής, της Ιεράς Παραδόσεως και των Πατερικών κειμένων, από τους περισσότερους ιεράρχες και την πλειονότητα των ρασοφόρων ανεξαρτήτως βαθμού.

 • Συνάλλαξαν τον Λόγον του Θεού με κοσμικές μέριμνες και ορθολογιστικές απάτες και εχάλκευσαν την Εκκλησιαστική Ιστορία και την Ιερά Παράδοση, με εθελοθρησκευτικές παρα-ιστορικές διασκευές και ανθρώπινα αντι-παραδοσιακά εντάλματα .
 • Κατήργησαν τους Ιερούς Κανόνες (Αποστολικών και Οικουμενικών Συνόδων).
 • Με τις αντιπατερικές πράξεις τους, απέρριψαν τους κανόνες που αφορούν σε χρηματικές αμοιβές και τον αθέμιτο χρηματισμό, με αποτέλεσμα να σκανδαλίζουν το ποίμνιον.
 • Μετέτρεψαν την εθναρχούσα εκκλησία σε κοσμικό ίδρυμα ακατηχήτου ποιμνίου. Έτσι οι περισσότεροι από τους λεγομένους Ορθοδόξους χριστιανούς, όχι μόνον αγνοούν τα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως, αλλά πελαγοδρομούν μεταξύ αστρολογίας, υπερτάτης δυνάμεως, μαγικών δοξασιών, οικουμενιστικής δοξοσοφίας και ΕΝΟΣ αλλά «πολυ-θρησκειακού» θεού!!!
 • Εθελοθρησκεύουν, προτεσταντίζουν ή απογαλακτίζονται τους Έλληνες, από την Διαχρονική Καθολική Ορθόδοξη Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, λησμονώντας ότι: «Η Ορθοδοξία, ως αλήθεια, ως θεανθρώπινη κοινωνία, ως η μόνο ελπίδα, είναι ο μόνος δρόμος να εξέλθωμε από την απαίσια κόλαση στην οποία καταδικάσαμε τον εαυτόν μας…Η Ορθοδοξία είναι ταυτισμένη με την Εκκλησία…Δεν υπάρχουν πολλές Εκκλησίες. Μία είναι η Εκκλησία η οποία είναι και Αγία και Καθολική και Αποστολική. Όλες οι άλλες ομάδες οι αυτοαποκαλούμενες Εκκλησίες, ουδεμίαν σχέσιν έχουν με αυτήν την έννοιαν και την ουσίαν του όρου, διότι η αλήθεια είναι μία, δεν μοιράζεται δεν κομματιάζεται….Η Δύση, ως αλλοιώσασα αυτή την διδασκαλία απεκόπη από την άμπελον του Κυρίου με όλα τα φρικτά επακόλουθα».5
 • Ολιγοπίστησαν και ανόμησαν, συγχρωτισθέντες με αλλόδοξους και αιρετικούς σε ψευδοχριστιανικούς οίκους, ακόμη και σε εωσφορικές συναγωγές, αποδεχόμενοι «ευλογίες», «μυστήρια» και χρίσματα από παπικούς καρδιναλίους, προτεστάντες πάστορες και «ιερωμένους» διαφόρων θρησκειών, συμπροσευχόμενοι και συλλειτουργούντες με αιρετικούς και αλλοθρήσκους.
 • Μετάλλαξαν την άπαξ παραδοθείσα Ορθόδοξη Πίστη σε θρησκευτικό ιδεολόγημα και την μετασχηματίζουν σταδιακώς σε ανθρώπινη θρησκεία, απλή συνιστώσα της επιβαλλομένης ήδη, ενιαίας πανθρησκείας μιάς Παγκοσμιοποιημένης – Οικουμενιστικής – Κοσμοπολίτικης Κοινωνίας.
 • Εμπορευματοποίησαν το λειτούργημά τους εντός και εκτός των οίκων της θείας λατρείας (τρισάγια σε κοιμητήρια, εξόδιες ακολουθίες, μνημόσυνα, ευχέλαια και αγιασμοί, κλπ), δεχόμενοι χρηματικά ή άλλα δώρα με αποτέλεσμα να πλουτίζουν παρανόμως, να φοροδιαφεύγουν και να εθίζονται στην χρηματοθηρία και τον παράνομο πλουτισμό. Η προβαλλόμενη δικαιολογία ότι δεν ζητούν χρήματα ή δώρα αλλά τους και τα δίδουν οι πιστοί με την θέλησή τους, είναι απαράδεκτη για μισθοδοτούμενο από το κράτος, λειτουργό του υψίστου.
 • Επέτρεψαν δι’ εσκεμμένων ενεργειών ή παραλείψεών τους, την βεβήλωση του Αγίου Όρους (του Περιβολίου της Παναγιάς), από Οικουμενιστές και Τέκτονες, μοναχούς και ιερομονάχους, που εισεχώρησαν στο Άγιον Όρος προσποιούμενοι τους Ορθοδόξους. Αυτοί οι ρασοφόροι βέβηλοι συναθροίζονται μυστικώς, μόνοι τους ή με αδελφούς τέκτονες «προσκυνητές» και σατανο-τελετουργούν.
 • Δέχονται στους κόλπους της Εκκλησίας ή χειροτονούν άτομα αμφιβόλου ηθικής, αγραμμάτους Αγιογραφικώς, «σιωπηλούς» περί την πίστη ρασοφόρους, οικουμενιστές, προτεσταντίζοντες, παπίζοντες, ακροατές και όχι ποιητές του θείου Λόγου, κ.α., λόγω αγνοίας, συμπαθείας προς τις ιδιομορφίες τους, αλλά και εξυπηρετήσεως υψηλά ισταμένων εντολοδοτών.
 • Συνεχίζουν τις συνομιλίες, λογομαχίες και λογοτριβές, επί αιώνες τώρα, με τους αμετανόητους Φραγκοπαπικούς, παρακούοντες τις εντολές της Αγίας Γραφής και αγνοώντας τους κανόνες των Αγίων Αποστόλων και Οικουμενικών Συνόδων, που χαρακτηρίζουν τους παπικούς σχισματικούς, αιρετικούς και αξίους του αιωνίου πυρός ( Άγιος Αθανάσιος Πάριος, Ουρανού Κρίσις).
 • Σιωπούν στα καθημερινά εγκλήματα των Ισλαμιστών-Τζιχαντιστών, αντί να κηρύττουν από άμβωνος και στα πνευματικά κέντρα, τι είναι ο Ισλαμισμός, τι αναφέρει το κοράνιο για τους μη μουσουλμάνους, τι πρεσβεύει για τον Ιησού και την Θεοτόκον, πως, από ποιούς και γιατί δημιουργήθηκε η θρησκεία του Ισλάμ, έξη (6) αιώνες μετά την εμφάνιση του Χριστιανισμού.
 • Δεν διευκρινίζουν, κυρίως από άγνοια, ότι η Παλαιά Διαθήκη (Π.Δ.) είναι ένα από τα δύο Θεόπνευστα βιβλία της Αγίας Γραφής των Χριστιανών και ότι οι σημερινοί κακώς αποκαλούμενοι «Εβραίοι», είναι Ταλμουδιστές Ιουδαίοι (Jews) ουδεμία σχέση έχοντες με τους αληθινούς Εβραίους ή Ισραηλίτες της Π.Δ. Δεν ξεκαθαρίζουν στο Ορθόδοξο ποίμνιο ότι, οι σημερινοί Ιουδαίοι-ψευτοεβραίοι ( Ιουδαίοι ή Jews):
 • Έχουν σφετερισθεί τα ονόματα και την ιστορία του παλαιού λαού Ισραήλ (κάτι ανάλογο με αυτό που έχουν κάνει οι Σκοπιανοί ψευτομακεδόνες με τους Έλληνες αρχαίους Μακεδόνες και οι Αλβανοί Σκιπετάροι με τους Έλληνες Αρβανίτες).
 • Έχουν προ πολλού απορρίψει τόσον την Π. Δ. όσον και τον Θεό της Π. Δ. Ιαχβέ/Ιησού Χριστόν.
 • Έχουν ασπασθεί το δικό τους «ιερό» βιβλίο, το Ταλμούδ, σύμφωνα με το οποίον δέχονται ως Θεόν τον «Ιβλίς» που δεν είναι άλλος από τον Εωσφόρο.
 • Μετέτρεψαν το μοναχικό πολίτευμα σε πνευματικό αξιοθέατο, σε εταιρεία διαχειρίσεως Νεοταξικών κονδυλίων, σε θρησκευτικό τουρισμό και τους μοναχούς σε ξεναγούς τουριστών.

Πρόκειται για αλλοίωση του Ορθόδοξου πνεύματος του μοναχισμού, ο οποίος έχασε την ησυχαστική παράδοση και μεταβλήθηκε σε υλική εκμετάλλευση των μοναστηριών.

 • Αγνοούν ασυγχωρήτως την ύπαρξη ή το περιεχόμενο του Ιουδαϊκού Ταλμούδ, αλλά και όσοι το γνωρίζουν, ΔΕΝ το αναζητούν ή δεν τολμούν να το αναζητήσουν, προκειμένου να μελετήσουν το περιεχόμενό του και να ενημερώσουν το ποίμνιόν τους.
 • Συζητούν «υπογείως» ή αφήνουν ασχολίαστα δημοσιεύματα για συζητήσεις με την πολιτείαν περί χωρισμού κράτους- Εκκλησίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάτι συμβαίνει. Δεν έχουν κατανοήσει άραγε ότι πιθανός χωρισμός Εκκλησίας-κράτους θα είναι το αποκορύφωμα της εκκομικεύσεως της Εκκλησίας και η ταφόπλακα του Χριστιανισμού στην Ελλάδα;
 • Αυτοσχεδιάζουν με προσωπικές απόψεις, προτεσταντίζουσες ερμηνείες, σοφιστείες και αιρετικά ιδεολογήματα. Θεολόγοι, ιεροκήρυκες και λοιποί εντεταλμένοι από τις τοπικές διοικήσεις των Εκκλησιών, χρησιμοποιούν ξύλινους και ακατάληπτους λόγους, για θέματα πίστεως και ερμηνείας Ευαγγελικών περικοπών, συσκοτίζοντες μάλλον παρά διαφωτίζοντες το ποίμνιον.
 • Στο σημείο αυτό εμείς οι Ρωμηοί/΄Ελληνες διερωτώμεθα:

Μήπως η κυριώτερη αιτία, μιας πιθανολογούμενης «οργής» του Θεού και δικαίας κρίσεως Του, κατά των νεοελλήνων, είναι η Πευματική Ανομία/Αποστασία τους (αρχόντων, Διοικήσεως Ελλαδικής Εκκλησίας, κλήρου και λαού), από την Ορθόδοξη Πίστη;

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Εάν θα μπορούσαμε να πάμε 566 χρόνια πίσω τέτοιες τραγικές μέρες, από τις τραγικώτερες που πέρασε ο Ελληνισμός στο διάβα της Ιστορίας του, θα βιώναμε αφ’ ενός την οδύνη, τον πόνο και τον θρήνο του Γένους για την μεγάλη συμφορά και αφ’ετέρου την απογοήτευση, την μοιρολατρεία και την αδιαφορία των νεοελλήνων, μπροστά στα επερχόμενα συνταρακτικά γεγονότα, τα οποία προοιωνίζονται, με τα εμφανέστατα «Σημεία των Καιρών» της εποχής μας!!!

Με άλλα λόγια, ΟΛΑ τα μεταπολεμικώς συμβαίνοντα στην πατρίδα μας, η κοινή λογική, και οι φανερές πλέον δραστηριότητες και στόχοι των νωτοφόρων του Συστήματος, διαλαλούν βρονταίως ότι ζούμε σε καιρούς όμοιους με εκείνους προ της 29ης Μαϊου 1453…

Δυστυχώς στην εποχή μας, δεν φαίνονται στον ορίζοντα πολιτικο-στρατιωτικο-εκκλησιαστικοί ηγέτες, με αρετές και Ελληνοψυχίαν, όπως οι Λεωνίδας, Μέγας Αλέξανδρος, Μέγας Κωνσταντίνος, Καραϊσκάκης, Οδ Ανδρούτσος, Νικηταράς, Κολοκοτρώνης, Γρίβας Διγενής, Αυξεντίου, Παλληκαρίδης, πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄, αρχεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, Ιωάννης Καποδίστριας, Χρυσόστομος Σμύρνης, αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος Αθηνών, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος…

Εδώ και δεκαετίες είναι εμφανής, η συστηματική προσπάθεια των αλλοδόξων και αλλοεθνόρριζων Ελληνόφωνων κυβερνητών μας, να διώξουμε από την χώρα τον Χριστόν και να βάλλουμε τον Αντίχριστο με διάφορες μορφές, να σβήσουμε ό,τι θυμίζει Ρωμηοσύνη, Ρωμανία, Δικέφαλο αετό με το αυτοκρατορικό στέμμα, ό,τι έχει σχέση με Ελληνισμό και Ορθοδοξία.

Κατήργησαν το «Χριστιανός Ορθόδοξος» από τις ταυτότητες, ανέχονται να υβρίζεται, βλασφημείται ο Ιησούς στο όνομα δήθεν της ελεύθερης εκφράσεως στην τέχνη, να ξεσκίζονται και να καίγονται οι σημαίες μας, απαλείφουν διαρκώς από τα σχολικά βιβλία, εθνικά κείμενα και σελίδες της ένδοξης Ελληνικής ιστορίας, εκκλησιαστικά κείμενα και σύμβολα, προτίθενται να καταργήσουν τα θρησκευτικά σύμβολα στις αίθουσες των δικαστηρίων και των σχολείων, και μετέβαλλαν ήδη, το μάθημα των Θρησκευτικών σε μάθημα Θρησκειολογίας.

Μας διδάσκουν ήδη φανερά, κατά το παράδειγμα των δεδηλωμένων ανθελλήνων και αντιχριστιανών της συνομοταξίας Δραγώνα-Ρεπούση και σία, ότι δεν είμαστε Έλληνες, αλλά ένα συνονθύλευμα εθνοτήτων, προκειμένου να δικαιολογήσουν την μεταναστευτική Βαβέλ που ξένοι εσχεδίασαν και μας επιβάλλουν βιαίως, για να μας εξαφανίσουν ως έθνος και να μας μεταλλάξουν σε μία πολυπολιτισμική, πολυεθνική περιφέρεια της Ιουδαιοκρατούμενης/ Φραγκογερμανοελεγχόμενης Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Υπογράφουν με χέρια και «με πόδια», επονείδιστες συνθήκες και Μνημόνια υποτελείας. Με ευχαρίστηση θυσιάζουν τα πάντα για μια «χούφτα ευρώ» στους προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς τους και ένα υπουργικό ή διευθυντικό αξίωμα.

Ετοιμάζονται να καταργήσουν ένα από τα τελευταία μετερίζια της Ρωμηοσύνης, τις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας, με την σχεδιαζόμενη συνταγματική μεταρρύθμιση, για να διαγραφεί το όνομα της Αγίας Τριάδος στην αρχή του Συντάγματος, να καταργηθεί ο θρησκευτικός όρκος του προέδρου της Δημοκρατίας, των βουλευτών και άλλων, και να παύσει η απαίτηση να είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ορθόδοξος Χριστιανός.

Όσο και αν οι Ευρωλιγούρηδες, οι κοσμοπολίτες, οι Εθνοδιαλυτές, οι Οικουμενιστές και λοιποί συστημικοί Νέο-Νενέκοι, απωθούν-πολεμούν την «Μεγάλη Ιδέα» της παλινορθώσεως της Ελληνικής Αυτοκρατορίας μας ή την μετασχηματίζουν σε προσπάθεια, δήθεν, πολιτισμικής αναγεννήσεως της Οικουμένης, τίποτε δεν μπορεί να σβήσει από τα βιολογικά, πνευματικά και πολιτιστικά κύτταρά μας, την μεταμορφωμένη Μεγάλη Ιδέα του Γένους, που συμπυκνώνεται στα εξής:

.Να κρατήσουμε την ψυχή, το πνεύμα της Ρωμηοσύνης, που είναι συγχρόνως και το ζωογόνο πνεύμα της Ελλάδος,

.Να κρατήσουμε Χριστό και Ελληνισμό, όπως συνιστούσε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, και

.Να αγωνισθούμε για την Ανάσταση της Ρωμαίϊκης/Ελληνικής Αυτοκρατορίας μας, της Ρωμανίας μας, της «ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ», η οποία είναι Δώρο του Τριαδικού Θεού προς τους Ρωμηούς/ Έλληνες, τους πρωτοτόκους του Νέου Ισραήλ της Χάριτος του Θεού.

Δακρύζουν πολλοί, όταν ακούν το καινούργιο άσμα «Στου Βοσπόρου τ’ Αγιονέρια κατ’ απ’ την Αγιά Σοφιά», που λέγει για το σμυρνιό καράβι και την συμφορά της Μικρασιατικής καταστροφής, και σαν πολεμική ιαχή από τους αιώνες ακούν την παρήγορη διαβεβαίωση: «Θάρθουν πάλι στους αιώνες, τ’ Αλεξάνδρου οι Μακεδόνες».

Άραγε ο εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς, που είχε επισημάνει παρόμοια φαινόμενα στην εποχή του, πριν από ένα αιώνα περίπου, τι θα έλεγε σήμερα;

Παραθέτουμε τους στίχους του από τον Προφητικό, όπου απευθυνόμενος στην Αυτοκρατορία μας, στην Ρωμιοσύνη, λέγει για το ελληνικό κράτος, για το ψέμμα κράτος-βασίλειο, ότι δεν πήρε τίποτε από το μεγαλείο της Ρωμανίας, αλλά μόνο από τα κακά του.

Ο δικέφαλος αητός σου να! Μακριά

μακριά πέταξε με τ’ άξια και με τ’ άγια

και θα ισκιώσουν τα τετράπλατα φτερά

λαούς άλλους, κορφές άλλες, άλλα πλάγια.

Προς τη Δύση και προς το Βοριά,

την κορώνα φέρνει, και κρατά

-και τα νύχια του είν’ αρπάγια-

και τη δόξα και τη δύναμη κρατά·

και το γέλιο, και το ψέμμα το Βασίλειο

που γεννήθηκε από σένα μέσ’ στον ήλιο.

κοίτα Θεέ! Θα σέρνεται μπροστά

σε μπαλσαμωμένη κουκουβάγια.

Μ’ όλα σου θα ζη τα χαμηλά,

με καμιά σου δε θα ζη μεγαλωσύνη,

κ’ οι προφήτες που θα προσκυνά,

νάνοι και αρλεκίνοι.

Και σοφοί του και κριτάδες

του άδειου λόγου οι τροπαιούχοι,

και διαφεντευτάδες

κυβερνήτες του οι ευνούχοι.

Απανταχού της γης Έλληνες !!!

Όσοι αισθάνεσθε υπερήφανοι για την πανάρχαια καταγωγή σας, τους αρχαίους προγόνους σας, τους Πατέρες και άξιους ποιμενάρχες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τους Ελληνόψυχους Αυτοκράτορες της Ρωμαίϊκης/Ελληνικής Αυτοκρατορίας, της Ρωμανίας μας, τους πρωταγωνιστές της Εθνεγερσίας του 1821, τον πρώτον κυβερνήτη και Εθνάρχη της Ελεύθερης Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια, και τους άλλους Ελληνόψυχους ισαξίους αυτών:

-Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Κωνσταντίνος Δραγάτσης Παλαιολόγος ΔΕΝ υπέγραψε καμμία συνθήκη με τους Οθωμανούς, γι’ αυτό έμεινε στην Ιστορία ως Μέγας Βασιλεύς των Ρωμαίων/ Ελλήνων που έδωσε την ιστορικήν εκείνην απάντηση στον Μωάμεθ…

-Σας καλούμε, βλέποντας τον παρακάτω χάρτη, να αναλογισθείτε ποίοι είμαστε, τι χάσαμε και τι κινδυνεύουμε να χάσουμε, αν συνεχίσουμε να βρισκόμαστε σε εθνικό-ιστορικό-πολιτικό-πνευματικό λήθαργο.

Ελληνόπουλο μην ξεχνάς…..Αυτά είναι τα απαράγραπτα ιστορικά, αρχαιολογικά, γεωγραφικά, πολιτισμικά και Εθνολογικά όρια της Ελληνικής/Ρωμαίϊκης Αυτοκρατορίας μας, της Αληθινής ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ, της ΡΩΜΑΝΙΑΣ της καρδιάς μας!!!

Εμείς οι αγνοί Έλληνες, οι πραγματικοί, άδολοι και αλύγιστοι πατριώτες, οι Ορθόδοξοι Εθνικιστές, οι ευλογημένοι Ρωμηοί/ Έλληνες, επειδή ανησυχούμε βαθύτατα από τα τεκταινόμενα στον περίγυρό μας, ως είχαμε υποχρέωση, σας προειδοποιούμεν για τα επερχόμενα δεινά στην πατρίδα μας, εάν συνεχίσουμε να αγνοούμε «τα σημεία των καιρών» της εποχης μας και ευλόγως διερωτώμεθα:

Μήπως ο Κύριος, βλέποντας την απίστευτης εκτάσεως ΑΝΟΜΙΑ και ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ των σύγχρονων Ελλήνων (πολιταρχών, πνευματικής-εκκλησιαστικής ηγεσίας και λαού), αναβάλλει ή επιβραδύνει την επί αιώνες τώρα, αναμενομένη από τους ΡΩΜΗΟΥΣ, και προφητευμένη ποικιλοτρόπως, Ανάσταση του Μαρμαρωμένου Βασιλιά μας και την ενθρόνισή του, με την προβλεπομενη τελετή στο Ναό της Αγίας Σοφίας, στον Θρόνο της Νέας Ρώμης, στην Κωνσταντινούπολη;

Μήπως μας επιβάλλει μία Νέα, ΟΔΥΝΗΡΗ τιμωρία, για τα «έργα και τις ημέρες μας», αφού είμαστε τυφλοί και ΔΕΝ βλέπουμε τα «Σημεία των καιρών» που είναι τόσον ξεκάθαρα, τα οποία μας οδηγούν μετά βεβαιότητος στην αλλοτρίωση και σε νέες τραγικές περιπέτειες, ενώ εμείς περί τα άλλα τυρβάζομεν παραμένοντες, άλαλοι, αδρανείς και αποχαυνωμένοι, συνεργούντες δια των πράξεων ή παραλείψεών μας, στα εθνικά εγκλήματα των εθνομηδενιστών-εθνοτερμιτών πολιταρχών μας και των ανόμων-άλαλων ταγών της Εκκλησίας μας;

Εάν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε σε καιρούς ομοίους με εκείνους προ της Αλώσεως της Πόλης μας, ότι «τα σημεία των καιρών» της εποχής μας, όπως κρυσταλλίνως τα περιγράψαμε, είναι ΟΡΑΤΑ και εάν συνεχίσουμε να επιδεικνύουμε την ίδια αδιαφορία, ραθυμίαν, παχυδερμισμόν, εθελοτύφλωση, πορείαν ανομίας και αποστασίας,τότε:

Μία Νέα Άλωση της Πατρίδος μας, όχι μόνον οικονομική και πολιτική, όπως είναι σήμερα, είναι ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ !!!.

Θα είμαστε άξιοι μιας ΔΙΚΑΙΑΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ, άγνωστης διαρκείας, μέχρις ότου ανανήψουν και πάλιν οι Έλληνες των επομένων γενεών και αποφασίσει ο μακρόθυμος Θεός, να αναστήσει τον «Μαρμαρωμένο Βασιλιά» μας, και μαζί τα όνειρα τού Γένους των Ελλήνων, για τα οποία έχει βάλλει την υπογραφή Του, και την οποίαν ΔΕΝ παίρνει πίσω!!!

Και του χρόνου στην Πόλη μας !

Τέλος καί τῷ Θεῷ Δόξα

Έγραψε ο αγαπητός φίλος Αρώνης Σπύρος στο site yperpisteoskaipatridos 22 Mάη 2019

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.