Νέος ιός ακόμη πιο θανατηφόρος από τον COVID-19 εξαπολύθηκε εν γνώσει ή εν αγνοία;

Nipah virus infection

Γεωγραφική κατανομή του ιού Nipah.

  • Overview
  • Symptoms
  • Treatment

Nipah virus infection is a zoonotic illness that is transmitted to people from animals, and can also be transmitted through contaminated food or directly from person-to-person. In infected people, it causes a range of illnesses from asymptomatic (subclinical) infection to acute respiratory illness and fatal encephalitis. The virus can also cause severe disease in animals such as pigs, resulting in significant economic losses for farmers.

Although Nipah virus has caused only a few known outbreaks in Asia, it infects a wide range of animals and causes severe disease and death in people.

During the first recognized outbreak in Malaysia, which also affected Singapore, most human infections resulted from direct contact with sick pigs or their contaminated tissues. Transmission is thought to have occurred via unprotected exposure to secretions from the pigs, or unprotected contact with the tissue of a sick animal.

In subsequent outbreaks in Bangladesh and India, consumption of fruits or fruit products (such as raw date palm juice) contaminated with urine or saliva from infected fruit bats was the most likely source of infection.

Human-to-human transmission of Nipah virus has also been reported among family and care givers of infected patients.

 

 

No drug or vaccine

targets Nipah virus

WHO has identified Nipah virus as a priority disease for the WHO Research and Development Blueprint.

More on R&D

News

Leave a Reply

Your email address will not be published.