Πρόσκληση του Δικτύου Ελληνισμού για απόψε 20/2/2022 ώρα 20.00

Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2022,  8:00 μ.μ.

5η ἀνοικτή τηλεδιάσκεψη- συζήτηση τοῦ Ὑπερκομματικοῦ Παγκoσμίου Ἐθνικοῦ Συμβουλίου (Υ.Π.Ε.Σ.)

Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2022,   8:00 μ.μ.

Συνέχεια τῆς συζήτησης γιά τήν

Ἑνότητα ὅλων τῶν Ἑλλήνων ὡς προϋπόθεση Ἐλευθερίας τῆς Ἑλλάδος

Ἔχουν κληθεῖ μεταξύ ἄλλων

Ὁ Γεώργιος Κασιμάτης, Συνταγματολόγος καθ. Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Ὁ Τάσσος Χωρέμης, γιατρός πρώην βουλευτής

Ὁ Ἐλπιδοφόρος Σωτηριάδης,
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ὁ Ἄθως Κοιρανίδης, οἰκονομολόγος στρατηγικός ἀναλυτής

Ὁ Δημήτρης Καζάκης Πρόεδρος ΕΠΑΜ

Ὁ Φαίδων Βόβολης πρόεδρος τοῦ πολιτικοῦ φορέα «Ἐλεύθεροι Ξανά»

Ὁ Νίκος Μπουρμπούλης, Πρόεδρος Πολιτικοῦ φορέα, «Ἀλήθεια»

Ὁ Ἀντώνης Ἰερωνυμάκης πρόεδρος Παγκρήτιας Ἕνωσης

Ἐπιμένουμε στήν ἱστορική αὐτή προσπάθεια ἑνοποίησης ὅλων τῶν Ἑλλήνων ἐπώνυμων ἡ ἀνώνυμων
Ὡς προσώπων προκειμένου νά ὑπάρξει καί πολιτική ἑνότητα ὅσων πραγματικά νοιάζονται τήν Ἑλλάδα

Σαφῶς οἱ Ἕλληνες δέν μποροῦν νά ὑπερβοῦν τόν ἄρρωστο καί ἐγωπαθῆ ἑαυτό των ἄν δέν φθάσουν πρῶτα στό χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ.

Γιά τόν λόγο αὐτό ἐπιμένουμε στήν ἱστορική αὐτή προσπάθεια πολιτικῆς ἑνότητας ὅλων τῶν Ἑλλήνων πρίν εἶναι πραγματικά πολύ ἀργά

Τό ΥΠΕΣ καλεῖ κάθε εὐαίσθητο καί αἰσθαντικό Ἕλληνα ἐπώνυμο ἤ ἀνώνυμο
Νά συμμετάσχει στόν ἀγῶνα γιά τήν ἑνότητα τήν δημοκρατία καί τήν ἐλευθερία τῶν Ἑλλήνων καί ὅλων των ἀνθρώπων.

Βεβαίως ἡ δημιουργία καί ὁ σχεδιασμός τοῦ ΥΠΕΣ εἶναι μιά πρωτοβουλία μελῶν τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ ἀλλά δέν περιορίζεται στό ΔΕ. Θέλει νά ἑνώσει καί νά φέρει σέ συνεργασία ὅλες τίς κοινωνικές ἐθνικές καί πολιτικές ὁμάδες ἀλλά καί τά πολιτικά κόμματα πού ἀγωνιοῦν γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδας, τό μέλλον τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τό μέλλον τοῦ ἁπανταχοῦ διασκορπισμένου ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Προφανῶς στήν Ἑλλάδα ὁδηγούμαστε μέ γοργό ρυθμό στήν πλήρη γενοκτονία καί ἀντικατάσταση τῶν Ἑλλήνων μέ ἄλλους λαούς, ἐνῶ παγκόσμια ὁδηγούμαστε στήν ἀντικατάσταση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τά ἀνθρωποειδῆ ρομπότ καί στόν μεταανθρωπισμό. Δηλαδή στήν πλήρη μετάλλαξη τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους καί τήν ὑποταγή τῆς ἀνθρωπότητας σέ μιά μικρή ἐλίτ καί στήν ἀπό αὐτήν ἐλεγχόμενη τεχνητή νοημοσύνη ἀλλά καί τήν παγκόσμια οἰκονομία καί τά συστημικά πολιτικά κόμματα καί τίς συστημικές κυβερνήσεις των.

Εἶναι σαφές πώς κανένα πολιτικό κόμμα στήν Ἑλλάδα μόνο του καί οὐδεμία ὁμάδα πολιτική κοινωνική ἤ ὅποια ἄλλη ὅσο καί ἄν εἰλικρινῶς ἐπιθυμεῖ τήν ἐλευθρία τῶν Ἑλλήνων καί τῆς Ἑλλάδας,
Ὅτι δέν μπορεῖ νά ἐπιφέρει οὐσιαστικό χτύπημα στό ἄρρωστο καί ἀνθελληνικό πολιτικό κατεστημένο,
Ἐάν δέν συμπράξει μέ ὅλους τούς Ἕλληνες καί ὅλες τίς ὑγιεῖς πολιτικές καί κοινωνικές ὁμάδες.

Αὐτή τήν κρίσιμη στιγμή ἐπείγει ὅσο ποτέ ἄλλοτε ἡ ἑνότητα ὅλων τῶν Ἑλλήνων καί ὅλων των ὑγιῶν πολιτικῶν καί κοινωνικῶν ὁμάδων γιά νά ὑπάρξει ἡ ἀναγκαία καί κρίσιμη κοινωνική μᾶζα γιά νά νικηθεῖ ὁ κατοχικός στρατός τοῦ πολιτικοῦ καί ὄχι μόνο κατεστημένου.

Γιά αὐτό ὅσοι Ἕλληνες ἐπώνυμοι ἤ ἀνώνυμοι ἀποδέχονται τίς βασικές ἀρχές τοῦ ΥΠΕΣ οἱ ὁποῖες θά παρουσιαστοῦν καί θά συζητηθοῦν ἐκτενῶς τήν ἐρχόμενη Κυριακή καλοῦνται νά συστρατευθοῦν σέ ἕνα ὑπερκομματικό πολιτικό ἐθνικό δημοκρατικό καί πατριωτικό κίνημα ἑνότητας ὅλων μέ ὅλους πού νοιάζονται τήν Ἑλλάδα. Μέ τήν ἔννοια αὐτή τό ΥΠΕΣ ἐργάζεται γιά τήν δημιουργία εὐρείας συμμαχίας πολιτικῶν καί κοινωνικῶν ὁμάδων πού μόνο ἔτσι μποροῦν νά μποῦν νικηφόρα στήν Βουλή καί νά σώσουν τήν Δημοκρατία καί τό Σύνταγμα.

Ἡ βάση τῆς ποθούμενης ἑνότητας εἶναι ὁ διαχρονικός Ἑλληνικός Εὐρωπαϊκός καί Ὀρθόδοξος Ἀνατολικός πολιτισμός.

Εἶναι πραγματικά τραγικά ἐπικίνδυνο καί ἄσοφο ἐνῶ ὑπάρχουν στήν Ἑλλάδα δεκάδες ἡ καί ἑκατοντάδες πολιτικές καί κοινωνικές ὁμάδες Πού μιλοῦν καί ὑπερασπίζονται σέ πολιτικό καί κοινωνικό ἐπίπεδο τά ἴδια πράγματα νά μήν μποροῦν νά συμπράξουν μεταξύ τῶν γιά νά σωθεῖ ἡ Ἑλλάδα ὁ Ἑλληνικός λαός, ἡ Δημοκρατία καί ὁ Πολιτισμός.

Εὐχαριστοῦμε πολύ.

Ἀκολουθοῦν οἱ σύνδεσμοι 

1. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ Rumble
Πιέστε τόν παρακάτω σύνδεσμο
    ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Rumble

2. Σύνδεση μέσω YouTube 5                                                                                 πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο                                                                      ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ YOUTUBE 5

3. Σύνδεση μέσω Facebook

    πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ facebook

___

4. ΣYNΔΕΣΗ ΜΕΣΩ Τwitch

   Πιέστε τόν παρακάτω σύνδεσμο.

   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Twitch

 

5. ΣYNΔΕΣΗ ΜΕΣΩ Ζοοm

   Πιέστε τόν παρακάτω σύνδεσμο.

   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Zoom

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.